Co znamená cl na pračce

Chybový kód pračky LG CL (dětská pojistka)

Jakékoli domácí spotřebiče ve většině případů vyžadují zvýšenou pozornost, proto než je začnete provozovat, týká se to zejména pračky LG, je nutné se důkladně seznámit s návodem k použití, takže pak v procesu jejího provozu nedochází ke zbytečným a zbytečným problematickým otázkám a pračka by neměla být opravována. Na jednu z takových otázek v procesu praní pračky od společnosti LG je třeba odkázat na výskyt chyby CL.

byla aktivována funkce ochrany dítěte proti manipulaci.

Je třeba poznamenat, že tento kód se objeví, když je prádlo již vloženo do pračky, prací program byl zvolen, ale po stisknutí tlačítka START není slyšet známé hučení vody, ale místo toho na displeji nepřetržitě blikají písmena CL.

LG washing machines Error Code CL What is and how to turn OFF

V podstatě se rozčilovat a běžet k telefonu vytočit číslo servisního střediska a čekat na naléhavý odjezd mistra, aby stroj opravil, nicméně není nutné. Jde o to, že tato chyba ani není chybou. Pračka LG je přece vybavena tzv. dětskou pojistkou ovládacího panelu.

Když je tento režim povolen, jsou všechna tlačítka na ovládacím panelu deaktivována s výjimkou tlačítka zapnutí. V některých případech může navíc pračka tuto funkci aktivovat sama. Je třeba poznamenat, že význam této funkce by neměl být podceňován. Hrající si dítě může snadno poškodit ovládací panel nebo dokonce pračku. Čím dražší je pračka, tím je „choulostivější“ a ne každý servis se pokusí opravit tak složité zařízení.

K uzamčení dochází samovolně a nelze jej zrušit

Pokud je pračka LG v dobrém stavu, není problém dětskou pojistku zapnout nebo vypnout. Co však dělat, když se po zapnutí pračky na displeji zobrazí cl a pračku nelze odemknout stisknutím tlačítek, ať už stisknete jakkoli silně. došlo k chybě? V podstatě může existovat několik variant této poruchy.

 • Zámek cl cl se samovolně aktivuje při zapnutí pračky se sušičkou a nelze jej deaktivovat; v důsledku toho nelze nastavit prací program.
 • Zámek cl cl se aktivuje samovolně během mycího programu (např. na konci mycího programu před mácháním).
 • Zámek cl je aktivován uživatelem, ale nelze jej odpojit nebo je odpojen pouze jednou.

V daném případě je nutné buď se obrátit na pomoc v servisu, nebo se pokusit stroj LG opravit svépomocí. Chcete-li spotřebič opravit sami, musíte jej demontovat vyjmutím řídicího modulu. Poté pomocí multimetru otestujte tlačítka super máchání a předpírky a tlačítko zapnutí/vypnutí. Nejčastějšími příčinami výše uvedených závad jsou zoxidované kontakty tlačítek, roztřepené vodiče nebo vadná deska řídicího modulu.

Důležité! Pokud jste po kontrole elektrických obvodů přesvědčeni, že příčinou problému je deska řídicího modulu, obraťte se na odborníka. je lepší tento detail neopravovat samostatně.

nepropadejte panice, pokud se na displeji pračky LG zobrazuje nápis cl a zároveň nefunguje ovládací panel. Nejedná se o závadu. pračka je vybavena dětskou pojistkou, takže stačí uvolnit dětskou pojistku současným stisknutím tlačítek super máchání a předpírky. Pouze v případě, že zámek nelze uvolnit, jde o poruchu.

Příčiny kódu a jeho význam?

Cl kód na pračce LG není chybový kód, ale takzvaný informační kód, který uživateli sděluje, že je zapnut režim zámku ovládacího panelu nebo jednoduše „dětský zámek“. Vývojáři automatických praček s předním plněním byli prakticky ihned zaskočeni potřebou zámku, protože ovládací panel těchto praček je velmi nízko, v dosahu malých dětí a velmi nebezpečný.

znamená, pračce

Vezměte prosím na vědomí! Kód cl je ve skutečnosti zkráceným označením pro anglické slovo „children“, které se do ruštiny překládá jako „děti“.

Dítě by mohlo snadno stisknout několik tlačítek a nejen zastavit proces praní, ale také poškodit pračku, takže pokud máte doma malé dítě, nezapomeňte tuto funkci používat. cl na stroji LG je tedy informační kód, a pokud se objeví po stisknutí kombinace kláves, je to normální. Co ale dělat, když se kód zobrazí vždy po zapnutí pračky, nebo ještě hůř, objeví se náhle uprostřed praní, ačkoli nikdo nic nestiskl, ale nepředbíhejme.

Jak nastavit/odstranit zámek, možnosti uzamčení?

Téměř všechny moderní modely automatických praček LG mají dětskou pojistku a kombinaci klíčů, která má stejnou funkci. Konkrétně super oplachování plus předpírka. Poloha tlačítek se na různých strojích liší. Lze je také nastavit do polohy stand:

 • vlevo od displeje;
 • nad displejem;
 • pod displejem.
READ  Kde se nachází otáčkoměr v pračce

Základní myšlenka je stejná. současným stisknutím obou tlačítek super máchání a předmytí po dobu 3 sekund se aktivuje režim dětské pojistky, stejně jako deaktivace režimu.

Tlačítka je obtížné zaměnit. Výrobce se o to postaral a na ovládací panel umístil symboly. Zejména klíče s dětskou pojistkou jsou označeny usměvavým zámkem, z něhož vybíhají dvě zakřivené čáry označující právě tato tlačítka.

Jakmile je cl nastaven, zůstane zapnutý až do konce praní. Na konci praní se u některých modelů LG resetuje dětská pojistka a u některých modelů zůstane zachována, i když je pračka vypnutá. U některých praček LG je možné zabezpečit všechna tlačítka proti otevření dětmi a u některých modelů všechna tlačítka kromě vypínače.

To uvádí v omyl spotřebitele, kteří si zakoupili částečně blokované stroje. Koneckonců, dítě by mohlo zkazit prádlo stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Jaký je tedy smysl uzamykání obecně, pokud je dítě stále schopno pračku ovlivnit?? a tento problém je vlastní drahým strojům s různými funkcemi a čím je stroj složitější, tím je řídicí modul „choulostivější“. Pokud se během pracího cyklu náhle vypne, může dojít k narušení mikroprocesoru a k chybě.

Důležité! Pokud by se u vašeho přístroje LG měl ovládací panel zcela zablokovat a je to uvedeno v návodu k použití, ale ve skutečnosti je vše kromě tlačítka zapnutí/vypnutí zablokováno, může to znamenat vadný ovládací modul.

Co dělat?

Většina modelů praček LG má funkci ochrany před dětmi. Kombinace tlačítek pro každý spotřebič je stejná. Liší se pouze poloha tlačítek ovládacího panelu. Jedna pračka je může mít na levé straně displeje, druhá nad displejem a třetí pod displejem.

Pro aktivaci funkce dětské pojistky je tedy nutné stisknout tlačítka „Super Rinse“ a „Prewash“ po dobu 3-4 sekund. Jakmile se na displeji objeví písmena CL, můžete tlačítka uvolnit. Tato funkce se deaktivuje podobným systémem.

Tyto informace nejsou uvedeny v návodu k obsluze pračky. Výrobce se však snaží o této funkci informovat své majitele prostřednictvím nákresů na pracovní desce. Při bližším pohledu na namalované ikony vedle displeje pračky se objeví zámek s úsměvem.

Od zámku se k požadovaným klíčům táhnou dvě linie.

Po aktivaci funkce zámku se na displeji zobrazí kód CL. Dítě nebude moci ochranu vypnout a vy se nemusíte starat o změnu provozního režimu. Majitelé praček LG by si však měli fungování této funkce předem zkontrolovat. U některých modelů zámek zcela uzamkne panel. V ostatních případech zůstává tlačítko zapnutí/vypnutí aktivní. Některé modely na konci praní automaticky deaktivují dětskou pojistku, jiné vyžadují opakované stisknutí příslušných tlačítek.

Výrobci doporučují uživatelům, aby si předem rozmysleli, zda panel pračky zcela uzamknou. U modelů, kde tlačítko zapnutí/vypnutí zůstává aktivní, to v zásadě nemá smysl, protože dítě by mohlo praní ovlivnit i tak. Přístroje s částečnou dětskou pojistkou jsou zpravidla vybaveny mnoha užitečnými funkcemi a programy. nezbytnost pro každou hospodyňku. Tyto pračky mají velmi choulostivý řídicí modul, a pokud neustále mačkáte tlačítko zapnutí/vypnutí, může dojít k poruše mikroprocesoru, kvůli které budete muset přivolat technika, aby ji opravil.

Nejnovější modely praček LG se již v návodu k obsluze chlubí informacemi o ochraně před dětmi. A zde musí spotřebitel vážně zkontrolovat zámek ovládacího panelu. Pokud je v dokumentech uvedeno, že je panel zcela zablokován, ale tlačítko zapnutí/vypnutí zůstává aktivní, pak má pračka vadný řídicí modul.

Po vyřešení otázky aktivace funkce CL samotným majitelem pračky je třeba zvážit také samovolnou aktivaci dětské pojistky.

Bohužel se to také stává a málokdo ví, jak se s tímto problémem vypořádat.

U některých majitelů došlo k samovolné aktivaci dětské pojistky. Když je pračka zapnutá, na displeji se zobrazí písmena CL. Stisknutí tlačítek pro vypnutí této funkce nepomohlo. V důsledku toho nebylo možné nastavit program a spustit pračku. U jiných se dětská pojistka samovolně aktivovala během praní. Jiní si CL zapnuli sami, ale ochranu již nemohou odstranit. Všechny tyto případy ukazují na poruchu v systému pračky.

Nejbezpečnější, ale velmi nákladné je zavolat opraváře spotřebičů. Problém však můžete zkusit vyřešit sami. Za tímto účelem je nutné pračku se sušičkou rozebrat, opatrně vyjmout řídicí modul. Pomocí multimetru zkontrolujte všechny kontakty, přičemž zvláštní pozornost věnujte tlačítkům „Super Rinse“ a „Prewash“ a tlačítku „on/off“. Příčinou poruchy je často zoxidovaný drát v tlačítkách. V takovém případě je třeba každý vodič odpojit, odizolovat a vrátit do správné polohy. Je to mnohem těžší, pokud jsou všechny kontakty dobré. Příčina poruchy je tedy skryta v řídicím modulu. Pokud však s touto částí pračky nemáte žádné zkušenosti, je lepší obrátit se na kvalifikovaného údržbáře.

READ  Výstražné piktogramy na pračce Veko

Jak zamknout a odemknout zařízení

Všechny pračky LG mají bez výjimky funkci dětské pojistky. Bez ohledu na model se režim aktivuje stisknutím dvou tlačítek. Jedná se o: „Super oplachování“ a „předmytí“. Tato tlačítka jsou u různých modelů umístěna v různých částech panelu. Může být pod displejem, nad ním nebo vlevo od něj. Tlačítka není těžké najít, jsou spojena tenkou linkou přerušenou úsměvnou západkou.

Postup aktivace a deaktivace bezpečnostního zámku je jednoduchý. Stačí stisknout obě tlačítka současně po dobu 3 sekund. Tyto akce aktivují nebo deaktivují dětský zámek. Různé modely praček LG se zamykají různými způsoby. Některé vypínají všechna tlačítka bez výjimky, jiné všechna kromě tlačítka ON (vypnutí). V obou případech se panel uzamkne, na kontrolce se rozsvítí CL.

Spontánní aktivace blokování

Pokud zámek na pračce aktivuje hrající si dítě nebo dospělý člen rodiny z nedbalosti, lze jej odstranit během několika sekund až minut, pokud musíte hledat návod. Situace však může být i jiná: režim uzamčení se může zapnout samovolně:

 • pračka je zapnutá a zámek na ní již běží a žádná kombinace klíčů ji nevypne;
 • dětská pojistka se během praní aktivuje, často více než jednou, samovolně se zapíná a vypíná a nereaguje na uživatele;
 • Dětskou pojistku aktivuje uživatel, ale nelze ji vypnout. na displeji pračky svítí po celou dobu symbol Cl, bez ohledu na provedené úkony;
 • Zámek aktivuje uživatel a dokonce se i vypne, ale pouze tehdy, když několik minut v kuse různou silou mačkáte tlačítka a hledáte správný úhel.

Je to závažnější a existují dva hlavní důvody tohoto chování:

 • Kontakty, které spojují tlačítka s řídicí jednotkou, jsou na pračce zcela nebo částečně uvolněné. To může být způsobeno stářím, trvalým vystavením vlhkosti nebo mechanickým poškozením.
 • Vadná řídicí jednotka. Stává se to hlavně kvůli stáří: opotřebovávají se malé části, lámou se kontakty, poškozují se vodiče.

Oba problémy můžete zkusit vyřešit sami, ale budete k tomu potřebovat přinejmenším multimetr, nový ovládací panel a nanejvýš pájku, dobrou jasnou lampu a dobrou motoriku.

Pro většinu lidí je moudřejší volbou zavolat mistra.

Opravy svépomocí: čištění kontaktů

Pokud však máte určité znalosti elektroniky, můžete si ji opravit sami:

 • Odpojte ovládací panel. To se u jednotlivých praček LG liší, ale vždy se můžete podívat do návodu.
 • Vyčistěte panel alkoholem. Výsledkem je odstranění mastnoty, pracího prášku a nečistot, které mohly ucpat drážky a bránit fungování tlačítek.
 • Pomocí multimetru zkontrolujte, zda jsou kontakty mezi tlačítky a deskou v pořádku. Stačí se dotknout kolíků. Pokud je napětí přítomno, je vše v pořádku, pračku se sušičkou lze znovu sestavit; to není příčinou chyby. Žádné napětí? Někde došlo k přerušení.
 • Kontrola elektroinstalace. Pokud došlo k přerušení, je třeba zjistit, kde jsou vodiče vadné. Kontakty se často uvolňují v důsledku vlhkosti nebo rzi, poškození je obvykle snadno viditelné i pouhým okem.
 • Vyčistěte vodiče v místě přerušení. Za tímto účelem se lehce oříznou, očistí od nečistot a produktů oxidace a poté se jemně stočí k sobě.
 • Závěrečná kontrola. opět pomocí multimetru. Pokud se kontakt objeví, je vše v pořádku a můžete pračku znovu sestavit. Nezobrazí se. někde je ještě mezera a akce se musí opakovat.
 • Je také možné, že je vadné celé tlačítko. Pak buď kupte nový a vyměňte ho za nový. nebo najděte podobný někde jinde a vyměňte ho za ten první. To se provádí pomocí páječky:
 • Pájení svorek, které drží tlačítko na místě.
 • Je vloženo nové tlačítko, které bude určitě fungovat.
 • Svorky jsou připájeny zpět.

Řešení těchto drobných závad není obtížné, vyžaduje především trpělivost a vytrvalost. V nejhorším případě, pokud nezkušenost něco nenávratně poškodila, je levné vyměnit několik tlačítek nebo celý ovládací panel pračky.

Oprava v dílně: Vadný řídicí modul

Hrát si s tlačítky na pračce je zábava. Pokud výsledky ukáží, že náhlé blokády ustaly, je to skvělé. Pokud však chyba CL přetrvává, i když jsou tlačítka čistá a nejsou poškozená, problém je pravděpodobně v mozku pračky. v řídicí jednotce.

Člověk bez specifických znalostí si s ním neporadí, takže jediným řešením je odnést stroj do servisu a nechat ho na odbornících.

Důležité je ! Měli byste mít u sebe celou jednotku, ne jednotlivý modul. Tím se zvyšuje šance na obnovení stroje.

Jak problém odstranit

Jak situaci napravit a vyčistit zámek vlastními silami?

Pro vymazání chyby CL je třeba stisknout kombinaci kláves na ovládacím panelu. U každého modelu LG se může lišit. Zde je příklad nejčastějších příkazů. Obě tlačítka je třeba stisknout současně po dobu tří sekund, aby došlo k jejich aktivaci:

READ  Pračka LG Co znamená ue?

Další informace naleznete v příručce k pračce LG. To by mělo pomoci odstranit chybu CL.

Všimněte si, že umístění tlačítek se liší. Mohou být umístěny pod displejem, nad ním nebo vlevo od něj.

znamená, pračce

Jak rozpoznat tlačítka dětské pojistky

Výrobce označuje tlačítka buď obličejem dítěte na panelu, nebo zámkem s úsměvem.

Důležité je, že „ochrana“ funguje u různých modelů LG SM různě. Klávesnici lze zcela nebo částečně uzamknout. Tlačítko zapnutí/vypnutí zůstává aktivní, což není vždy praktické, protože elektronický ovladač se může poškodit, pokud dítě stroj během používání náhle vypne.

Výhody a nevýhody LG LG SM se sušičkou

Pračky se sušičkou LG jsou stále oblíbenější. Důvod je jasný. kombinované spotřebiče mají oproti běžným mnoho výhod: jsou úspornější, rychlejší, estetičtější, kompaktnější a bezpečnější. Bližší pohled na všechny výhody dávkovače 2 v 1.

 • Rychlost. Integrovaná sušička také umožňuje rychlejší sušení. plně automatická sušička si s vlhkostí poradí za 2 až 4 hodiny. Na roční době a počasí nezáleží: technologie vždy funguje. S provazy takového výsledku nedosáhnete, protože když prší, prádlo může viset několik dní a stále je vlhké.
 • Kompaktní velikost. Pračku se sušičkou si mohou dovolit jen ti nejlepší, protože vyžaduje dvakrát více místa. Pokud se rozhodnete pro pračku s funkcí sušení, velikost přístroje zůstane stejná, ale funkčnost je větší.

.

 • Úspora. Koupit samostatnou pračku a sušičku je dražší než pračku a sušičku 2 v 1.
 • Bezpečnost. Vlhké prádlo v místnosti, na radiátorech a v sušáku na podlaze je zatíženo zvýšenou vlhkostí. Za prvé, není to dobré pro vaše zdraví. Za druhé je obtížné udržet pračku se sušičkou v suchu a za třetí často způsobuje plísně na stěnách. Abyste zabránili vlhkosti a růstu plísní, zavěste oblečení na balkon nebo použijte vestavěný sušák.
 • Kvalita. Praní a sušení v pračce se sušičkou chrání vaše oblečení před prachem a bakteriemi přenášenými vzduchem. Oblečení nakonec zůstane opravdu čisté mnohem déle. To je užitečné zejména pro alergiky.
 • Pohodlí. Sušička prádla odstraňuje potřebu sušit prádlo na podlaze nebo na šňůře. Není třeba zaneřádit obytný prostor, není třeba tahat prádlo s sebou a není třeba s ním „blikat“ před sousedy. Volný prostor lze využít k jiným účelům, například k přeměně balkonu na společenskou místnost.
 • Krása. Lana a košile na radiátorech jsou neestetické. Se sušičkou není problém. vše je skryto před zraky.

Pračka se sušičkou má i některé nevýhody. Zejména ve srovnání se sušičkou prádla. Velkou nevýhodou je malý objem bubnu: najednou lze sušit pouze polovinu maximální hmotnosti náplně pračky. Pokud je dávkovač určen pro 5 kg, může se v jednom cyklu usušit maximálně 2,5 kg.

 • omezené funkce (volně stojící sušička nabízí několik programů, zatímco vestavná sušička maximálně dva programy);
 • skromný sortiment (LG vyrábí pouze několik modelů praček se sušičkou);
 • Chybějící senzor vlhkosti (levné sušičky 2 v 1 fungují na časovač, takže mohou být věci přesušené nebo nedosušené);
 • zvýšená spotřeba energie (kombinovaná pračka a sušička pracuje déle a intenzivněji, což znamená vyšší spotřebu elektřiny);
 • nadměrná prašnost (spotřebiče bez speciálního vzduchového filtru nezadržují prach, což má vliv na čistotu oblečení a bytu jako celku);
 • vysoká hlučnost (výrobci kvůli úspoře místa nevěnují náležitou pozornost tlumení a zvukové izolaci, což způsobuje, že pračka více vibruje a hučí);
 • špatná kvalita praní (pračky s vestavěnou sušičkou mají méně výchozích programů a pomaleji ždímají, což má vliv na vyprání skvrn);
 • drahá údržba (řemeslníci si účtují vyšší poplatky za opravy 2 v 1).

Relativní nevýhodou praček se sušičkou je jejich nespolehlivost. Při aktivaci sušičky je spotřebič po delší dobu vystaven proudu horkého vzduchu, který poškozuje pryžové prvky pračky se sušičkou. To znamená, že některé části dávkovače, jako jsou ložiska a těsnění, se dříve opotřebují a je třeba je častěji opravovat. Vše ale závisí na kvalitě montáže a podmínkách využití techniky. Někdy není problém s životností. stroj funguje stejně dobře jako samostatná sušička.

Pračky se sušičkou LG stojí od 30 000 do 300 000 eur Bylo by tedy nesprávné srovnávat všechny modely. jejich funkčnost, kapacita a spolehlivost se značně liší. Abyste se mohli správně rozhodnout, musíte zvážit výhody a nevýhody jednotlivých strojů.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS