Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě Ellenberg

Něco o ZHG

Stisknutím tlačítka TIME SET (6) a tlačítka HOUR SET (4) současně nastavte hodiny a poté tlačítka uvolněte.

Stisknutím tlačítka nastavení času (6)TIME SET a tlačítka nastavení minut (2)MINUTE SET současně nastavte minuty a poté tlačítka uvolněte. Po tomto kroku se nastaví čas.

Stiskněte současně tlačítko nastavení budíku (8) ALARM SET a tlačítko nastavení hodin (4) HOUR SET, abyste nastavili správný čas budíku, a poté tlačítka uvolněte. 2. Stisknutím tlačítka ALARM SET (8)ALARM SET a tlačítka MINUTE SET (2)MINUTE SET společně nastavte minuty budíku a poté tlačítka uvolněte.

Nastavení buzení rádiem: Nalaďte požadovanou stanici a nastavte hlasitost podle popisu v části „Používání rádia“. Posunutím přepínače (1) (na boku přístroje) do polohy „AUTO“ nastavte přístroj do režimu buzení rádiem. Na předním panelu se rozsvítí indikátor režimu „AUTO“ (13). 4. Nastavení buzení: Posuňte přepínač (1) do polohy „AUTO“; na předním panelu se rozsvítí indikátor režimu „AUTO“ (13). Poté otočte knoflíkem hlasitosti (12) doleva, dokud neuslyšíte alarm.

Když je nastaven čas pro vyzváněcí tón, rádio bude hrát nebo budík znít jednu hodinu a 59 minut a poté se automaticky vypne. Umlčení alarmu: Stisknutím tlačítka umlčení alarmu (5) umlčíte alarm. Po stisknutí se budík vypne, ale nastavení se uloží a budík se rozezní na další den.

Hodiny Elenberg CR-6601 jsou analogem hodin Tdk-tcc3121, jwin jl-206 AC-120v, goldmaster r-137, návod v ruštině-Tdk-tcc3121.

Hodiny Elenberg CR-6604 jsou analogem hodin jwin jl-304 AC-120v, návod v ruštině a angličtině Elenberg CR-6604.

Hodiny Elenberg CR-6602 jsou ekvivalentem hodin First Australia fa-2406, návod k použití v ruštině a angličtině Elenberg CR-6602.

1.Nastavte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy „OFF“. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Displej hodin bliká, aby signalizoval, že čas nebyl nastaven.

2.Chcete-li nastavit správný čas, stiskněte současně tlačítko TIME SET (b) a tlačítko MINUTE SET (9) nebo stiskněte tlačítko HOUR SET (8). Postup opakujte, dokud hodiny neukážou správný čas.

3.Otevřete přihrádku na baterie a vložte 9V baterii. Účel této baterie. Uložení času buzení a zachování chodu hodin v případě odpojení od sítě nebo výpadku proudu. V takovém případě hodiny udržují správný čas, ale nezobrazují ho. UPOZORNĚNÍ: Zobrazení času na displeji LED a projekční hodiny je třeba nastavit odděleně.

NASTAVENÍ ČASU

Před nastavením času na mikrovlnné troubě se vyplatí přečíst si uživatelskou příručku, kde je podrobně popsán postup nastavení, často i s obrázky. K nastavení použijte tlačítka nebo dotyková tlačítka v závislosti na typu ovládání. Mechanické modely obvykle nemají hodiny. Je zde pouze časovač.

Příklad nastavení na mikrovlnné troubě Samsung ME82VR-WWH:

Kromě zobrazení reálného času můžete nastavit čas ohřevu, vaření nebo rozmrazování potravin. Správné nastavení času vás ochrání před zkaženými, převařenými a příliš suchými potravinami.

Jak aktivovat a nastavit čas na mikrovlnné troubě LG

Mikrovlnné trouby většiny výrobců, včetně společnosti LG, mají na přední straně malý displej. Pokud je trouba v provozu, zobrazuje se na ní čas zbývající do ukončení procesu vaření nebo rozmrazování; v opačném případě lze mikrovlnnou troubu nastavit tak, aby se na displeji zobrazoval aktuální čas. A je to praktické: hodiny v kuchyni zefektivňují správu času v domácnosti.

Tuto možnost musíte samozřejmě nastavit sami při prvním připojení mikrovlnné trouby nebo po jejím odpojení od napájení. Zapnutí a nastavení času na mikrovlnné troubě LG je poměrně jednoduché. Zde je návod, jak postupovat:

 • Ujistěte se, že uvnitř mikrovlnné trouby nezůstaly žádné obalové materiály. Pro tento účel otevřete dveře dokořán.
 • Zapojte mikrovlnnou troubu do funkční elektrické zásuvky (stačí běžná zásuvka).
 • Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí následující symboly. V závislosti na modelu to může být 0 nebo 24 hodin (obvykle několik sekund po zapnutí mikrovlnné trouby). To znamená, že hodiny jsou připraveny k instalaci. Důležité: Pokud trouba po zapojení zobrazuje neobvyklé nebo matoucí symboly, odpojte ji ze zásuvky a znovu ji zapojte. V tomto případě se mikrovlnná trouba nesmí používat.
 • Mikrovlnné trouby LG mají pro pohodlí uživatele dva časové formáty: 24hodinový a 12hodinový.
 • Začněte nastavovat čas stisknutím tlačítka stop/reset na spodní přední straně mikrovlnné trouby.
 • Stiskněte dvakrát tlačítko „Hodiny“ pro nastavení 24hodinových hodin a třikrát (dvakrát a pak ještě jednou), pokud chcete naprogramovat 12hodinové hodiny. Pokud se po nastavení hodin rozhodnete změnit formát, musíte troubu vypnout, znovu zapnout a znovu nastavit hodiny.
 • Poté nastavte aktuální čas pomocí tlačítek „10 minut“, „1 minuta“ a „10 sekund“ umístěných na přední straně mikrovlnné trouby. Prvním tlačítkem nastavíte hodiny, druhým desítky minut a třetím minuty. Chcete-li například nastavit čas 13:27, musíte třináctkrát stisknout tlačítko 10 minut, dvakrát tlačítko 1 minuta a dvakrát tlačítko 10 sekund. Sedmkrát.Důležité: Pokud je nutné tlačítko stisknout několikrát, můžete jej místo toho stisknout a podržet a číslice na displeji se automaticky změní.
 • Když je mikrovlnná trouba nastavena na správný čas, stiskněte tlačítko „Start“ a hodiny se spustí.
 • Čas můžete opravit stisknutím tlačítka „Stop/Reset“.

U některých modelů mikrovlnných trub s mechanickým ovládáním je nastavení času technicky nemožné, protože výrobce tuto možnost neposkytuje. Tyto trouby zobrazují pouze dobu pečení.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě a seřídit hodiny

Jaké je tajemství dobrého vaření v mikrovlnné troubě?? Odpověď je jednoduchá. Ve správně nastaveném čase. Pro každý pokrm budete potřebovat jiné hodiny. Moderní mikrovlnné trouby potraviny nejen ohřívají, ale také rozmrazují. K dispozici jsou různé možnosti a režimy pečení koláče, vaření kaše nebo smažení ryb. V tomto článku vysvětlujeme, jak nastavit hodiny.

READ  Jak nastavit teplotu chladničky Samsung no frost

Pro správné nastavení času použijte tlačítka nebo knoflíky na ovládacím panelu. Každý výrobce to označuje jinak: ikonou hodin nebo jen slovem „Time“.

Princip závisí na typu ovládání mikrovlnné trouby. Na mechanickém ovládacím panelu budou knoflíky. Jeden ovládací knoflík slouží k regulaci výkonu, druhý k regulaci rychlosti ohřevu. Je důležité správně nastavit časovač, aby se jídlo nepřehřálo nebo nepřipálilo.

K dosažení varu vody v šálku stačí 60 sekund. Na druhou stranu pečení kuřecích stehen trvá 30-40 minut.

Doporučené doby vaření pro jednotlivé druhy potravin najdete v návodu k obsluze.

Chcete-li rozmrazovat potraviny v mechanické mikrovlnné troubě, musíte nastavit volič výkonu na minimum a časovač na 3 minuty. Kolem knoflíků jsou umístěny minutové štítky, které vám pomohou.

nastavit, mikrovlnné, troubě

Mikrovlnné trouby s elektronickým ovládáním nabízejí širokou škálu časových režimů. Čas obvykle nemusíte nastavovat sami. Stačí vybrat určitou funkci časovače, např. „Drůbež“ nebo „Popcorn“, a spotřebič automaticky nastaví časovač.

U zařízení Samsung, LG a některých dalších značek můžete dobu vaření prodloužit. Pokud čas nastavený na začátku není dostatečný, není třeba čekat na výpadek. Nastavení upravte pomocí tlačítek Zvýšit/Snížit.

 • Stiskněte tlačítko „Stop/Reset“;
 • Stisknutím tlačítka „Start“ nastavte manuální režim;
 • Nyní upravte hodnoty pomocí tlačítka Zvýšit nebo Snížit. V tomto případě se hodnota zvýší nebo sníží o 10 sekund.

Některé modely mají navíc funkci „Odložený start“. Je to užitečné, pokud máte několik úkolů najednou. Spotřebič se sám vypne, jakmile časovač dosáhne nastavené hodnoty. Před nastavením je důležité zkontrolovat čas na hodinách mikrovlnné trouby, jinak časovač nebude fungovat správně.

Hodiny mohou být zmateny výpadkem proudu, takže je třeba obnovit nastavení. Pokud jste spotřebič zapnuli poprvé, jsou užitečná i naše doporučení. Nezapomeňte předem odstranit ochrannou fólii z vnitřní strany fotoaparátu.

Všechny mikrovlnné trouby lze provozovat ve 12hodinovém nebo 24hodinovém systému.

Jak nastavit čas v zařízení LG:

 • Stiskněte tlačítko „Stop“;
 • Chcete-li nastavit 24 hodin, stiskněte dvakrát tlačítko „Clock“. Znovu stiskněte na 12 hodin;
 • Stiskněte 15krát tlačítko „10 minut“. Poté třikrát stiskněte tlačítko „1 minuta“. Nyní 5krát „10 minut“;
 • Nyní znovu „Hodiny“.

To je vše, nastavení je kompletní. Nyní vyberte libovolnou funkci a spusťte vaření.

Mikrovlnné trouby Samsung vyžadují jiný postup při nastavování času:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko „Vytáčení nebo hodiny“. U velikosti 24 vyberte jednou, u velikosti 12 dvakrát.
 • Chcete-li nastavit hodnoty, zvolte tlačítka „Zvýšit / Snížit“. Jsou označeny šipkami nahoru a dolů.
 • Potvrzení akce. „Hodiny“.

Pro úspěšný provoz mikrovlnné trouby dodržujte základní pravidla:

 • Zvolte vhodnou dobu vaření;
 • Používejte pouze speciální žáruvzdorné nádobí;
 • Do trouby nevkládejte žádné uzavřené nádoby.

Nastavení se samozřejmě u každé značky spotřebiče liší. Další informace naleznete v příručce dodané s troubou. Dodržujte pravidla používání, včetně zvolených nastavení a možností. Co je dobré pro jeden pokrm, nemusí být dobré pro jiný.

Jak nastavit hodiny na mikrovlnné troubě LG iwave

V tomto článku jsme požádali řemeslníka o odpověď na otázku: „Jak nastavit hodiny na mikrovlnné troubě LG iwave?“?“a dávat užitečné návrhy Co z toho vyplynulo,

Zadaný čas potvrdíte stisknutím tlačítka Hodiny.

Nastavení času pomocí tlačítek nebo knoflíku. Výrobci mají vlastní způsob jejich označování. Na některých mikrovlnných troubách se může zobrazit ikona ciferníku, na jiných jen nápis „Time“.

U mechanické mikrovlnné trouby jsou ovládací prvky. Jsou zodpovědné za výkon a rychlost vytápění. Časovač musí být správně nastaven, aby se jídlo ohřálo, ale nepřipálilo.

Vodu lze ohřát za minutu a kuřecí stehna péct 30-40 minut.

Pro rozmrazení nastavte časovač na 3 minuty a vypněte napájení.

Automatické mikrovlnné trouby nevyžadují nastavení času. Stačí vybrat funkci časovače, například „Popcorn“ nebo „Ryby“, a trouba sama nastaví časovač.

Elektronické modely Samsung a LG umožňují prodloužit nebo zkrátit dobu vaření. Mikrovlnnou troubu nemusíte vypínat ani čekat na uplynutí nastaveného času, můžete použít tlačítka Zvýšit nebo Snížit.

Některé modely mají funkci odloženého startu. To je užitečné pro lidi, kteří musí současně dělat i jiné věci. Mikrovlnná trouba začne pracovat sama ve správný čas. Zkontrolujte, zda funkce funguje správně, jinak časovač nebude fungovat správně.

Hodiny se vypnou pokaždé, když odpojíte mikrovlnnou troubu ze zásuvky nebo když je domácnost bez proudu. Pokud jste například nedávno vypnuli světlo.

 • Stiskněte tlačítko Stop;
 • Chcete-li nastavit 24hodinový formát, stiskněte dvakrát tlačítko „hodiny“.
 • Pro 12hodinový formát je třeba stisknout znovu;
 • Stiskněte 15krát tlačítko „10 minut“;
 • Poté třikrát stiskněte tlačítko „1 minuta“;
 • Poté pětkrát stiskněte tlačítko „10 minut“;
 • Stiskněte jednou tlačítko „hodiny“.

Po nastavení času můžete použít libovolnou funkci pro vaření.

 • Stiskněte tlačítko „Hodiny“ nebo „Vytáčení“;
 • Pokud chcete nastavit 24hodinový formát, stiskněte 1krát;
 • Po dobu 12 hodin. Dvakrát;
 • Hodnoty upravte pomocí tlačítka Zvýšit/snížit;
 • Stisknutím tlačítka „Hodiny“ akci potvrdíte.

Pozor na mikrovlnnou troubu. Do trouby nikdy neumisťujte těsně uzavřené nádoby, vybírejte pouze tepelně odolné nádoby. Vždy se snažte nastavit pouze správnou dobu vaření.

Pečlivě si přečtěte návod k použití, abyste správně nastavili čas. Pamatujte si, že to, že určité režimy fungují pro určité potraviny, neznamená, že budou fungovat i pro jiné. Pozorně si přečtěte režimy a možnosti.

Při koupi mikrovlnné trouby uživatel spěchá, aby se seznámil se všemi funkcemi a naučil se spotřebič používat, aniž by se příliš vyptával. Jednou z těchto funkcí je mikrovlnný čas, kterým jsou vybaveny téměř všechny moderní mikrovlnné trouby.

Před nastavením času na mikrovlnné troubě je dobré se podívat do uživatelské příručky. Často je v ní podrobný a názorný popis nastavení. K úpravě nastavení použijte tlačítka nebo dotyková tlačítka v závislosti na typu ovládání. U mechanických modelů obvykle nejsou hodiny. Je zde pouze časovač.

READ  Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě Ellenberg

Příklad nastavení mikrovlnné trouby Samsung ME82VR-WWH:

Kromě zobrazení reálného času můžete nastavit čas ohřevu, vaření nebo rozmrazování potravin. Správné nastavení času vás ochrání před zkaženými, převařenými a příliš suchými potravinami.

Neexistují jasná doporučení, kdy zvolit dobu vaření. Délka procesu vždy závisí na typu vařeného jídla. Pokud na vaření vody stačí 1 minuta, kuře potřebuje alespoň půl hodiny.

Nuance nastavení času se liší v závislosti na typu ovládání mikrovlnné trouby.

Nejlevnější modely mají dva knoflíky pro úpravu nastavení. Jeden slouží k nastavení doby vaření, druhý k nastavení úrovně výkonu. I ty nejjednodušší modely mají kolem minutového knoflíku číslice, takže s otáčením knoflíku nebudete mít problém.

Elektronika je složitá, ale u nejnovějších modelů výrobci ušetřili uživatele nutnosti volit dobu vaření: stačí vybrat produkt nebo pokrm ze seznamu a automatický program se sám postará o proces vaření a naprogramuje požadovanou dobu vaření. Nebojte se. Tyto trouby mají také časovač, který lze použít, když pokrm není na seznamu.

Obvykle jsou tlačítka pro ovládání časovače na tlačítkách nebo dotykových panelech buď na horní, nebo na spodní straně panelu. Jedním tlačítkem se volí minuty a druhým sekundy, ale provedení a varianty časovače se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu.

Moderní mikrovlnná trouba Samsung „, “ Siemens “ nebo LG má další praktickou funkci, například odložený start. Pomocí speciálních tlačítek lze nastavit požadovaný čas a po jeho uplynutí se spustí proces vaření. Velmi užitečné, pokud máte na starosti několik věcí najednou nebo pokud okolnosti vyžadují, abyste byli mimo kuchyň.

Jak vidíte, nastavení hodin, naučení se používat časovač a zapnutí odloženého startu nejsou složité operace, které zvládne každý uživatel. Nejdůležitější je přečíst si návod k použití spotřebiče a pečlivě dodržovat pokyny k obsluze. Dobré nastavení!

Možná máte vlastní názor na téma „Jak nastavit hodiny na mikrovlnné troubě LG iwave“? Řekněte nám o tom v komentářích.

Jaké je tajemství skvělého jídla z mikrovlnné trouby?? Odpověď je jednoduchá. Jde o správné nastavení času. Pro každý pokrm potřebujete jiný čas. Moderní mikrovlnné trouby potraviny nejen ohřívají, ale také rozmrazují. Různé možnosti a režimy vám pomohou upéct koláč, uvařit kaši nebo upéct rybu. Jak nastavit hodiny, jsme vysvětlili v tomto článku.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě

Pro správné nastavení času je třeba použít tlačítka nebo nastavovací knoflíky na panelu. Každý výrobce je označuje jinak: ikonou ciferníku nebo jen slovem „Time“.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě a seřídit hodiny

Jaké je tajemství skvělého jídla z mikrovlnné trouby?? Odpověď je jednoduchá. Ve správný čas. Na každé jídlo budete potřebovat jiný. Moderní mikrovlnné trouby umožňují rozmrazování i ohřívání potravin. Jednotlivé možnosti a režimy lze použít k pečení koláče, vaření kaše nebo smažení ryb. Jak nastavit hodiny vysvětlujeme v tomto článku.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě

Pro správné nastavení času je třeba použít knoflíky nebo ovládací kolečka na panelu. Každý výrobce to označuje jinak: ikonou ciferníku nebo jen slovem „Time“.

Princip závisí na způsobu ovládání mikrovlnné trouby. Na mechanickém ovládacím panelu je knoflík. Jeden ovládací prvek je určen pro výkon, druhý pro rychlost ohřevu. Aby nedošlo k přehřátí nebo spálení pokrmu, je důležité správně nastavit časovač.

K dosažení varu vody v šálku stačí 60 sekund. Kuřecí paličky se naopak pečou 30-40 minut.

Doporučení, jak dlouho vařit určité potraviny, najdete v návodu k obsluze.

Chcete-li rozmrazovat potraviny v mechanické mikrovlnné troubě, nastavte regulaci výkonu na minimum a časovač na 3 minuty. Kolem knoflíků jsou drobné nápisy, které vám usnadní orientaci.

Elektronicky řízené mikrovlnné trouby nabízejí široký výběr režimů. Čas obvykle nemusíte nastavovat sami. Stačí vybrat určitý režim, např. „Drůbež“ nebo „Popcorn“, a spotřebič automaticky nastaví časovač.

U zařízení Samsung, LG a některých dalších značek můžete dobu vaření prodloužit. Pokud překročíte původně nastavený čas, nemusíte čekat na vypnutí časovače. Upravte hodnoty pomocí tlačítka „Zvýšit / Snížit“.

 • Stiskněte tlačítko stop/reset;
 • Chcete-li nastavit ruční režim, vyberte tlačítko „Start“;
 • Nyní upravte hodnoty pomocí tlačítek „Zvýšit / Snížit“. Údaj se změní o 10 sekund nahoru nebo dolů.

Některé modely mají navíc režim „Odložený start“. Velmi užitečné, pokud děláte několik prací najednou. Spotřebič se sám vypne, jakmile časovač dosáhne nastaveného času. Před nastavením je důležité zkontrolovat čas na hodinách mikrovlnné trouby, jinak by časovač nefungoval správně.

Hodiny mohou být ztraceny v důsledku výpadku proudu, takže bude nutné obnovit nastavení. Pokud spotřebič používáte poprvé, jsou užitečná i následující doporučení. Nezapomeňte předem odstranit ochrannou fólii z vnitřní strany.

Všechny mikrovlnné trouby lze nastavit na 12 nebo 24 hodin.

Jak nastavit čas v zařízení LG:

 • Stiskněte tlačítko Stop;
 • Stiskněte dvakrát tlačítko „Clock“ pro 24 hodin. Po dobu 12 hodin znovu stiskněte;
 • Stiskněte 15krát tlačítko „10 minut“. Pak třikrát stiskněte tlačítko „1 minuta“. Nyní 5krát „10 minut“;
 • Nyní opět „Hodiny“.

To je vše, instalace je dokončena. Nyní vyberte libovolnou funkci a spusťte vaření.

U mikrovlnných trub „Samsung“ potřebujete jiný způsob nastavení času:

 • Stiskněte tlačítko „Vytáčení nebo hodiny“. Pro formát 24 1krát, pro formát 12 2krát.
 • Chcete-li nastavit hodnoty, zvolte tlačítka Více/Méně. Ty jsou označeny šipkami nahoru a dolů.
 • Potvrzení akce. „Hodiny“.

Pro úspěšné používání mikrovlnné trouby je třeba dodržovat několik základních pravidel:

 • Zvolte vhodnou dobu vaření;
 • Používejte pouze nádobí, které je obzvláště odolné vůči vysokým teplotám;
 • Do varného prostoru neumisťujte žádné uzavřené nádoby.

Nastavení se samozřejmě u jednotlivých značek liší. Další informace naleznete v přiloženém návodu. Postupujte podle pokynů k použití, včetně vybraných režimů a možností. Co je vhodné pro jeden pokrm, může být pro jiný nepřijatelné.

READ  Jak vařit rýži v mikrovlnné troubě

Nastavení času na modelech různých výrobců

Mezi nejoblíbenější mikrovlnné trouby patří Samsung, Mystery, LG. Chcete-li nastavit hodiny, postupujte takto

 • Samsung. Jakmile je mikrovlnná trouba zapojena, začne na displeji blikat číslo nula. Chcete-li nastavit čas, stiskněte tlačítko vedle číselníku. Mikrovlnné trouby tohoto výrobce mají dva režimy: 24 a 12 hodin. Poté nastavte čas pomocí tlačítek „dolů“ a „nahoru“. Na konci procesu musíte znovu stisknout tlačítko „Hodiny“, aby se nastavený čas uložil.
 • Záhada. Spotřebiče této značky mají také elektronický displej. Zobrazuje aktuální čas. Zobrazuje se však pouze v případě, že se jídlo neohřívá. Pokud je mikrovlnná trouba zapnutá, zobrazí se režim vaření a doba trvání. Po zapnutí mikrovlnné trouby by se na displeji měl objevit čas „1:01“. Musíte zadat aktuální čas a poté nastavit časovač pro vaření.
 • LG. Provoz mikrovlnné trouby začíná resetováním. Za tímto účelem stiskněte tlačítko „Stop“. Poté je třeba zvolit výkon ohřívaného pokrmu a dobu vaření. Na konci procesu stiskněte tlačítko „Hodiny“. Nastavení se uloží.

Vzhledem k tomu, že nastavení časovače je u mnoha mikrovlnných trub stejné, lze jej rozdělit jako příklad. Pro nastavení času postupujte podle tohoto algoritmu:

 • Připojte troubu k napájení, aktivujte tlačítko ON
 • Dvakrát stiskněte tlačítko „Hodiny“ pro výběr režimu zobrazení dne (celý nebo poloviční);
 • Nastavte délku ohřevu pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“;
 • Stiskněte tlačítko „Clock“, počkejte na signál konce vaření a vyjměte nádobu.

Po odpojení spotřebiče od elektrické sítě se nastavení resetuje. Proto je třeba je nastavit ručně. Existují však modely, které zachovávají své nastavení. Jídlo se ohřeje, talíř se vyndá a nastavení je stále na stejném místě. Chcete-li ohřívat další potraviny podle nových nastavení, musíte nejprve resetovat stará nastavení.

Příznaky poruchy časovače mikrovlnné trouby

Pokud časovač v mikrovlnné troubě nefunguje, zjistíte to hned. Pokud na mikrovlnné troubě nastavíte časovač, trouba se zapne, začne se otáčet, ale pak se rozhodnete otočit ovládací skříňku, aby se dokončil ohřev, a pokračuje v ohřevu. Je to znamení, že je třeba elektrickou troubu opravit.

Druhým příznakem je, že se spínač sám nechce otočit, jen stojí na místě. Třetím indikátorem poruchy je, že nastavený čas uplynul, ale spotřebič nadále pracuje. Čtvrtým příznakem je, že se knoflík otáčí opačným směrem.Е. Ne ve směru zkrácení provozní doby.

V takovém případě je třeba zkusit zjistit, co je příčinou této neočekávané poruchy a jak ji odstranit.

Možné příčiny

 • Mechanické. Uvnitř jsou převody a motor. Celý systém je řízen jimi a spínač elektrického ohřívače je ruční. Mechanická je montována do levných modelů.

Pokud máte elektronickou verzi a dojde k její poruše, bude nutné ji odnést k technikovi. Bez speciálních nástrojů a znalostí to sami nezvládnete.

Mechanicky ovládanou mikrovlnnou troubu můžete opravit sami. Existují čtyři možné příčiny poruchy časovače mikrovlnné trouby:

Nyní k tomu, jak si mikrovlnnou troubu opravit sami, pokud je mechanicky ovládaná?

Něco s LCD displejem

Stisknutím tlačítka nastavení času (6)TIME SET a tlačítka nastavení hodin (4)HOUR SET současně nastavte požadovanou hodinu a poté tlačítka uvolněte.

Stisknutím tlačítka nastavení času (6)TIME SET a tlačítka nastavení minut (2)MINUTE SET současně nastavte minuty a poté tlačítka uvolněte. Po tomto kroku se nastaví čas.

Stisknutím tlačítka nastavení budíku (8) ALARM SET a tlačítka HOUR SET (4) společně nastavte čas zapnutí budíku a poté tlačítka uvolněte. 2. Stisknutím tlačítka nastavení budíku (8) ALARM SET a tlačítka nastavení minut (2) MINUTE SET současně nastavte minuty budíku a poté tlačítka uvolněte.

Nastavení buzení rádiem: Nalaďte požadovanou stanici a nastavte hlasitost podle popisu v kapitole „Používání rádia“. Posunutím přepínače (1) (na boku zařízení) do polohy „AUTO“ nastavte zařízení do režimu rádiového buzení. Na předním panelu se rozsvítí indikátor režimu „AUTO“ (13). 4. Nastavení buzení: Posuňte přepínač (1) do polohy „AUTO“; na předním panelu se rozsvítí indikátor režimu „AUTO“ (13). Poté otočte knoflíkem hlasitosti (12) doleva, dokud neuslyšíte alarm.

Po uplynutí nastaveného času vyzvánění bude rádio nebo budík znít jednu hodinu a 59 minut a poté se automaticky vypne. Vypnutí alarmu: Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko ticha (5). Po stisknutí se budík vypne, ale nastavení se uloží a budík se rozezní na další den.

nastavit, mikrovlnné, troubě

Hodinky Elenberg CR-6601 jsou analogové hodiny Tdk-tcc3121, jwin jl-206 AC-120v, goldmaster r-137, manuál v ruštině Tdk-tcc3121.

Elenberg CR-6604 jsou analogové hodiny jwin jl-304 AC-120v, návod v ruštině a angličtině Elenberg CR-6604.

Elenberg CR-6602 je ekvivalentem hodin First Australia fa-2406, návod v angličtině a ruštině Elenberg CR-6602.

1.Nastavte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy „OFF“. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Displej hodin bliká, aby signalizoval, že čas nebyl nastaven.

2.Pro správné nastavení času stiskněte současně tlačítko TIME SET (b) a tlačítko MINUTE SET (9) nebo HOUR SET (8). Opakujte stisknutí, dokud hodinky nezobrazí správný čas.

3.Otevřete přihrádku na baterie a vložte 9V baterii. Účel této baterie. Uchovávat informace o čase budíku a udržovat hodiny v provozu v případě výpadku elektrického proudu nebo přerušení dodávky energie. V takovém případě hodiny udržují správný čas, ale nezobrazují ho. UPOZORNĚNÍ: LED indikace času a hodiny projektoru musí být nastaveny odděleně.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS