Jak nastavit hodiny na troubě Bosch

Bosch HCE745853R online návod k použití. Strana 14

Návod k obsluze elektrické varné desky Bosch HCE745853R obsahuje stránky v ruštině.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

Pro optimální výsledky při vaření

Pokrm vkládejte do prostoru trouby až po dokončení pečení

Nastavte přepínač funkcí do polohy

Nastavte požadovanou teplotu pomocí knoflíku

Konec rychlého zahříváníSymbol

Na displeji zhasne. Vložte pokrm do trouby a

Po prvním připojení nebo po přerušení v

Na displeji bliká následující symbol

Zero. Nastavení denní doby. Přepínač funkcí

Na displeji se zobrazí čas 12.00 a symbol bliká

Tlačítkem nebo. Nastavte denní čas.

Po několika sekundách se automaticky vypne denní čas

Například přechod z letního na zimní časChcete-li nastavit časovač, stiskněte dvakrát tlačítko „Hodiny“

Časovač můžete používat jako běžný domácí časovač. Je to

Funguje nezávisle na troubě. Časovač zapípá

Vydává se charakteristický pípavý zvuk, který umožňuje rozlišit

Jeho signál ze signálu vysílaného troubou na

Po uplynutí doby vaření. Nastavení časovače

Možné i se zapnutým bezpečnostním blokováním

Nastavte čas časovače pomocí tlačítka „“ nebo „-„.

Tlačítko „“, navrhovaná hodnota = 10 minut

nastavit, hodiny, troubě, bosch

Po několika sekundách se spustí časovač. Na displeji

Zazní zvukový signál. Stiskněte tlačítko „Timer“

Kontrolka časovače zhasne.Změna doby běhu časovače Stiskněte tlačítko „Timer“

„-„.Zrušení nastavení Stiskněte tlačítko „Timer“

Na displeji se zobrazí 0.Časovač a čas je nastaven současně

Symboly blikají. Zobrazí se čas

Vyžádání zbývající doby vaření

Požadovaná hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji

Abyste zabránili nechtěnému zapnutí trouby dětmi

Trouba má funkci dětské pojistky.Aktivace a deaktivace funkce dětské pojistky

Dětská pojistka na přepínači funkcí musí být v poloze OFF.Zapnutí: Stiskněte tlačítko „key“

Bosch HBG73B530F online návod k použití. Strana 10

Příručka k troubě Bosch HBG73B530F obsahuje stránky s návodem v ruštině.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

Máte různé možnosti nastavení režimů

Vypnutá trouba. Zde podrobně vysvětlujeme

Vysvětlíme vám, jak provést nastavení typu vytápění,

Teplotní nebo grilovací režim. Je také možné nastavit

Doba vaření a doba ukončení

Trouba vypnutaNastavte volič funkcí na nulu. Jak to provést, je popsáno v části

Nastavte režim vytápění pomocí přepínače

Nastavení teploty nebo režimu pomocí regulátoru teploty

Vypnutí troubyPřepínač funkcí nastavte do polohy 0

Změna nastaveníMožnost kdykoli změnit nastavení pomocí příslušného knoflíku

Změna typu ohřevu, teploty nebo režimu grilování.

V režimu rychlého ohřevu se trouba zahřeje na teplotu

Obzvláště rychle dosáhnout požadované teploty.Tento režim použijte, pokud má trouba

Zahřát na teplotu vyšší než 100 °C. Nejvhodnější pro

Pro optimální výsledky vaření

Pokrm vložte do trouby až po dokončení

Nastavení typu ohřevu a teploty.2. Stiskněte klávesu

Konec rychlého ohřevuVrtačka vydá akustický signál. Symbol

Nyní můžete pokrm vložit do trouby.

Zrušení rychlého ohřevuStiskněte tlačítko

Vaše trouba má různé časové funkce.

S různými funkcemi. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí

Svítit po celou dobu symboly. V závorkách [ ] se zobrazí výzva

Kterou funkci můžete aktuálně

Změna. Nastavení již nakonfigurovaného zařízení můžete změnit

Časovač můžete používat jako běžný domácí časovač. Na adrese

Funguje nezávisle na troubě. Časovač zapípá

Charakteristický akustický signál, který vás informuje o tom, že sada

Doba vaření nebo čas na časovači vyprší.

Na displeji se zobrazí symbol času, symbol

READ  Jak nastavit hodiny na mikrovlnné troubě Whirlpool

Po několika sekundách je nastavený čas přijat.

Časovač se spustí. Na displeji se rozsvítí symbol [

Časovač začne odpočítávat. Všechny ostatní symboly

Časovač vypršelZvuk bzučáku. Na displeji se zobrazí 00:00.

Změna času časovačeZměna času časovače pomocí tlačítka

Opět nastavte časovač na 00:00. Po několika vteřinách

Sekund je změna přijata. Časovač se vypne.

Vyžádání nastavení časuPokud bylo provedeno několik nastavení času, zobrazí se na displeji

Pokyny k nastavení času na troubě

Po instalaci spotřebiče a jeho připojení k napájení se rozsvítí ovládací panel, často s blikajícími číslicemi nebo ikonou hodin. Některé modely vyžadují nastavení denní doby, jiné ne.

Pro přesné nastavení času použijte speciální knoflík nebo tlačítko v případě elektronické varné desky. Po nastavení správného času stiskněte symbol času a přejděte k nastavení minut. Po nastavení času stiskněte symbol hodin. To je vše, čas je stanoven.

Běžně se čas nastavuje buď stisknutím tlačítek “ „. „, nebo pomocí speciálního otočného knoflíku. Po nastavení a uzamčení času musíte několik sekund počkat.

V nouzových situacích, kdy dojde k přerušení dodávky elektrické energie, si programátor nepamatuje nastavené parametry a po obnovení dodávky elektrické energie musí být resetován. V opačném případě se trouba jednoduše nespustí; to je předpokladem pro spuštění spotřebiče.

Jak nastavit hodiny na troubě Bosch

V této kapitole se dozvíte, co musíte s troubou udělat

Než začnete poprvé vařit. První

Přečtěte si kapitolu „Bezpečnostní pokyny“.

Po připojení se na displeji rozsvítí symbol

Na displeji se zobrazí čas 12:00 hodin.

Po několika sekundách se nastavený čas

Chcete-li odstranit zápach nového spotřebiče, zahřejte prázdnou nádobu

Zavřená trouba. Ideální teplota pro vaření je zde

Vyhřívání skříně v režimu „horní/spodní ohřev

Při 240 °C. Ujistěte se, že vnitřek

nastavit, hodiny, troubě, bosch

V troubě nezůstaly žádné obalové materiály.

Pomocí přepínače funkcí nastavte

Nastavte 240 °C pomocí regulátoru teploty.Po jedné hodině troubu vypněte. Za tímto účelem nastavte

Přepínač funkcí do nulové polohy.

Před prvním použitím jej důkladně vyčistěte

Použijte horkou mýdlovou vodu a jemný mýdlový roztok

Máte k dispozici různé možnosti nastavení

Trouby. Zde je podrobný popis použití

Vysvětlíme vám, jak provádět vytápění,

Teplotní nebo grilovací režim. Můžete také nastavit

Dobu vaření a dobu ukončení

Pomocí regulátoru teploty nastavte teplotu nebo provozní režim trouby. Postup je popsán v části výše

Nastavte typ ohřevu pomocí přepínače

K nastavení teploty nebo provozního režimu použijte regulátor teploty

Vypnutí troubyPřepínač funkcí nastavte na nulu

Nastavení můžete kdykoli změnit pomocí přepínače

Změna typu ohřevu, teploty nebo režimu grilování.

Režim rychlého ohřevu aktivuje troubu, dokud

K rychlému nastavení teploty.Tento režim použijte, pokud má být trouba

Režim3: Spodní topení horní topení s ventilátorem

Aktivní jsou dvě topná tělesa, ale na zadní stěně je umístěn také ventilátor. Při otáčení turbíny proudí horký vzduch rychle nad celou pecí. Tím se v celém prostoru vytvoří rovnoměrné klimatické podmínky a zajistí se rovnoměrné zatížení potravin. Je vhodnější zvolit prostřední rošt trouby, abyste mohli plně využít cirkulaci vzduchu a plynulé klima v troubě.

Nejdůležitější je, že pohyb vzduchové hmoty ohřívá potraviny intenzivněji a dosahuje nastavené teploty ve velmi krátkém čase

Doba pečení je kratší a pokrmy jsou rychleji opečené ze všech stran. Rychlý proces umožňuje zachovat vnitřní šťavnatost potravin. V tomto režimu je možné a někdy i nutné snížit obvyklou teplotu. Kromě toho trvá vaření podstatně kratší dobu. Podle některých zdrojů lze dobu cyklu zkrátit až o 30 %.

V popisu trouby lze provoz ventilátoru označit jako konvekci. To je naprosto přijatelné, ačkoli, přísně vzato, konvekce je k dispozici i v tradičním režimu. Pro upřesnění.

READ  Jak odstranit škrábance z elektrické varné desky

Konvekce je jev, při kterém dochází k přenosu tepla, v našem případě ve vzduchu. Přirozená konvekce vzniká při nerovnoměrném ohřívání vzduchu; teplejší vzduch je lehčí, chladnější těžší. Ventilátor vytváří nucenou konvekci, tj. Změna proudění vzduchu závisí na rychlosti lopatek ventilátoru, nikoli na teplotě. V našem časopise může být ventilátor nazýván konvekčním ventilátorem, ale slovo konvekce se pro tento režim nepoužívá.

Trouby vybavené ventilátorem (nebo kruhovým tělesem s ventilátorem) se nazývají multifunkční trouby. Pokud tato zařízení nejsou k dispozici, je model statický.

Režim je vhodný pro velké pokrmy, které vyžadují rovnoměrnou přípravu uvnitř i zvenku, jako jsou pečené rolády, vepřové koleno, koláče, pudinky, nákypy, pečeně.

Někteří výrobci uvádějí, že je možné vařit na dvou úrovních současně.

Andrey Rydzewski, profesionální kuchař společnosti Electrolux:

Režim dvojitého ohřevu s ventilátorem je vhodný pro velké kusy masa, ryby a celou drůbež. Tento režim je vhodný také pro přípravu velkých jídel, která vyžadují rovnoměrné propečení uvnitř i vně, jako jsou pečené rolády, vepřové koleno, koláče, pudinky, nákypy, pečeně.

Na druhou stranu některým pokrmům konvekce nevyhovuje, např. Pusinkám a omeletám.

Spodní topné těleso je nejskrytější částí trouby, není vidět a je ukryto za dnem dutiny. Ohřev zespodu je často hlavní funkcí u velmi jednoduchých pecí; u složitějších pecí slouží spíše jako pomocná funkce. Doporučuje se k sušení dna koláčů s vlhkými náplněmi, například s ovocem, ke zhnědnutí dna nebo ke konzervaci. Nižší teplota je také volbou pro dlouhodobé pečení.

Tento způsob má tu hlavní nevýhodu, že vaření trvá déle než dvě již popsané možnosti. Hospodyně musí věnovat větší pozornost procesu: rozkládání tácu, jeho posouvání níže nebo výše.

Pokyny k nastavení času na troubě

Jakmile je trouba nainstalována a elektronicky připojena, rozsvítí se ovládací panel, na kterém se obvykle zobrazí blikající číslo nebo ikona hodin. Některé modely umožňují nastavit denní dobu, jiné ne.

Pro přesné nastavení času použijte speciální knoflík nebo tlačítko v případě elektrického panelu. Po nastavení správného času stiskněte symbol času a přejděte k nastavení minut. Po změně času stiskněte symbol hodin. Vždy nastavte.

Běžně můžete nastavit čas pomocí tlačítek “ „. “ nebo speciálního otočného knoflíku. Po nastavení a zafixování času počkejte několik sekund.

Někdy se v nouzové situaci stane, že je přerušeno napájení. V takovém případě si programátor nezapamatuje nastavení a po obnovení napájení je třeba jej znovu spustit. V opačném případě se trouba nespustí. Jedná se o nezbytnou podmínku pro spuštění spotřebiče.

HOME Instalatérství a stavebnictví

Vložte 3 nové baterie AAA v souladu s polaritou.

Po vložení baterií se rozsvítí displej LCD. Výchozí čas je 02:00.

Pokud se displej nerozsvítí, zkuste vyměnit baterie nebo stiskněte tlačítko RESET.

SNOOZE / LIGHT. Stisknutím tohoto tlačítka ztišíte zvonění budíku. Stisknutím tohoto tlačítka se v jakémkoli režimu rozsvítí hodiny na 5 sekund.

MODE. Stisknutím tohoto tlačítka přepnete z normálního režimu do režimu alarmu a zpět.

ALM ON/OFF. V normálním režimu/režimu budíku stisknutím tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete režim buzení/odložení budíku.

ADJ. V normálním režimu stiskněte toto tlačítko pro změnu na datum/měsíc/rok. V režimu nastavení stisknutím tohoto tlačítka změníte hodnotu nastavení.

Stisknutím tohoto tlačítka změníte formát zobrazení teploty.

RESET. Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte všechna nastavení. V případě jakýchkoli chyb hodin resetujte všechna nastavení a znovu nastavte hodiny.

Tlačítko pro opakování budíku / podsvícení (SNOOZE / LIGHT)

Tlačítko režimu (MODE)

Tlačítko zapnutí/vypnutí alarmu (ALM ON/OFF)

Tlačítko pro volbu formátu teplotního režimu °C/°F

NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko ALM ON/OFF po dobu 3 sekund. Číslo představující hodiny začne blikat.

Stisknutím tlačítka ADJ. Nastavte správnou hodnotu.

READ  Kam umístit bělidlo do pračky Bosch

Opakováním výše uvedeného postupu nastavíte hodiny. MINUTY. SEKUNDY. 12/24 REŽIM. ROK. MĚSÍC. DATUM.

Stisknutím tlačítka MODE uložte nastavení a ukončete režim nastavení. Nebo nestiskněte žádné tlačítko. Nastavení se automaticky uloží po 30 sekundách.

V normálním režimu stiskněte tlačítko ALM ON/OFF jednou pro aktivaci budíku a rozsvítí se nápis “ „, dvakrát pro aktivaci režimu odložení (Zz), třikrát pro aktivaci budíku i režimu odložení.

V normálním režimu nastavte čas buzení stisknutím tlačítka MODE.

nastavit, hodiny, troubě, bosch

Stiskněte tlačítko MODE na 3 sekundy. Číslo hodin začne blikat.

Stisknutím tlačítka ADJ. Nastavte správnou hodnotu.

Opakováním výše uvedené operace nastavíte minuty.

Stisknutím tlačítka MODE uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení. Nebo nestiskněte žádné tlačítko. Nastavení se po 30 sekundách automaticky uloží.

Po aktivaci funkce odložení budíku zazvoní budík pětkrát během 60 sekund s intervalem 5 minut.

Stisknutím tlačítka SNOOZE / LIGHT zastavíte budík a přejdete do režimu odloženého buzení. Pokud chcete zvonění budíku nejen zastavit, ale také zcela zastavit, stiskněte tlačítko.

Když displej ztmavne, je třeba vyměnit baterie. 3 ks. Typ AAA.

Použité baterie likvidujte způsobem bezpečným pro životní prostředí.

Téměř všechny elektronické hodinky mají mnoho funkcí a pouze dvě tlačítka. To může způsobit potíže s nastavením. Ale není to tak zlé.

Velká část elektronických hodinek se vyrábí v zahraničí. Při objednání u renomovaných společností lidé dostanou kvalitní a odolné elektronické náramkové hodinky, ale pokyny nejsou v ruštině. Elektronické náramkové hodinky obsahují mnoho funkcí, ale mají pouze dvě tlačítka, což může být matoucí, když je třeba je nastavit. Není to tak složité, jak se zdá.

Proč hodiny nefungují?

Když hodiny přestanou fungovat, ne všichni uživatelé si toho všimnou. Někdy se tak děje na pozadí obecné bezporuchovosti zařízení. Trouba reaguje na ovládání a spouští požadované programy, ale čas se nezobrazuje. Někdy je to jinak. Hodiny nefungují s jinými možnostmi. Příčinu problému lze tedy hledat na různých úrovních.

Pokud hodiny neběží nebo se na displeji nezobrazují jiné informace, problém je pravděpodobně v displeji. Pro jistotu můžete zkontrolovat, zda nedošlo k oxidaci kabeláže a kontaktů. Pokud s nimi není nic v nepořádku, bude pravděpodobně nutné vyměnit obrazovku.

Jak přemýšlí „elektronický mozek?

Trouba má elektronický mozek. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli byste vařit v různých režimech a používat všechny tyto praktické funkce. Po správném nastavení hodin trouby se na displeji zobrazí aktuální čas a po dokončení každého úkolu se ozve pípnutí.

„Elektronický mozek“ může být pod kontrolou:

Změna času se týká možnosti nastavit aktuální čas, zvolit čas vaření, naprogramovat čas ukončení, nastavit hodiny.

Má také automatické vypínání a dětskou pojistku, která uzamkne tlačítka, aby děti nemohly spotřebič zapnout nebo shodit.

Chcete-li začít nastavovat čas na troubě, stiskněte funkční knoflík. Potom pomocí tlačítek “ “ a „. “ nastavte čas. Pomocí těchto tlačítek můžete také změnit hodiny, pokud nebyly předtím správně nastaveny.

Tip: po krátkém stisknutí tlačítek “ “ a „. “ se čas změní o jednu minutu. Dlouhý stisk urychluje proces.

Pokud troubu používáte poprvé, okamžitě si všimnete, že na displeji začne blikat kontrolka, což znamená, že je třeba nastavit hodiny. Pokud chcete další funkci, otočte knoflíkem do polohy “ 0 „, nastavte čas a poté jej otočte zpět na požadovanou funkci.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS