Jak vypnout časovač trouby Hotpoint ariston

Jak používat elektrickou troubu Hotpoint ariston

Na této stránce se dozvíte, jak používat troubu Ariston, návod k použití ve formátu PDF ke stažení zdarma jedním kliknutím. Vyberte svůj model a klikněte na tlačítko Stáhnout.

Jak stáhnout návod k použití trouby Ariston Hotpotent

Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku k elektrické troubě Hotpoint-Ariston, vyberte svůj model a přejděte na červené tlačítko pro stažení. Otevření dokumentu PDF s příručkou na nové kartě prohlížeče.

Uživatelská příručka obsahuje: Jak správně nainstalovat a bezpečně používat, schematické znázornění ovládacího panelu, typické uživatelské pokyny pro typické úkony a možné komplikace, programy, praktické rady, tabulku programů (receptů), obsluhu a údržbu a technické údaje.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, F, X, T, H, W, S, E, Y, I.

Hotpoint-ARISTON FA5 834 H IX manuál k troubě online. Strana 3

Návod k obsluze elektrické trouby HotpointARISTON FA5 834 H IX obsahuje stránky v ruštině.

Velikost souboru: 710.39 kB. Obsahuje 8 stran.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

Uživatelská příručka Hotpoint-ARISTON HAR 642 DO X online. Strana 7

Návod k použití HotpointARISTON HAR 642 DO X pro zařízení Hotpoint-ARISTON HAR 642 DO X obsahuje stránky v ruském jazyce.

Můžete si stáhnout soubor pdf této příručky: Stáhnout PDF

První použití/po výpadku proudu

Po připojení varné desky k elektrické síti je ovládací panel v uzamčeném stavu (na displeji se zobrazí nápis „Ctrl“)

„Lo“). Chcete-li odemknout ovládací panel, dotkněte se současně tlačítek „Dual/Triple zone“ a „Boil“. Kontrolka na

„Lo“ zhasne a vy můžete používat varnou desku. Více informací najdete v části „Uzamčení ovládacího panelu“.

Zapnutí/vypnutí varné desky Chcete-li varnou desku zapnout, stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí displej varné zóny. Chcete-li varnou desku vypnout, stiskněte stejné tlačítko a

Počkejte, dokud displej nezhasne. Tím se vypnou všechny topné zóny. Pokud do 30 sekund od zapnutí varné desky

Není zvolena žádná funkce, varná deska se automaticky vypne.Zapnutí a nastavení varných zón

Postavte hrnec na varnou zónu, zapněte varnou desku, zapněte požadovanou varnou zónu,

Dotkněte se tlačítka „-“ nebo „“: na displeji se zobrazí „5“. Požadovaná úroveň výkonu, od min. 0 až

Max. 9 lze nastavit stisknutím tlačítek „“ a „-„.

Chcete-li varnou desku vypnout, dotkněte se současně tlačítek „-“ a “ “ nebo zvolte stupeň ohřevu „0“ pomocí tlačítka „-„.

Topná zóna se vypne, a pokud je stále horká, zobrazí se uvnitř kruhu písmeno „H“.

Tato funkce umožňuje uzamknout ovládací panel, aby se zabránilo náhodné aktivaci

Varná deska. Chcete-li varnou desku zablokovat, dotkněte se současně tlačítek „double/twist“ na varné desce; aktivaci opakujte

Triple Zone“ a „Boiling“; ozve se akustický signál a na displeji se zobrazí „Lo“.

Ovládací panel je uzamčen s výjimkou funkce vypnutí. Deaktivace bezpečnostního zámku ovládací jednotky

Zopakujte postup aktivace na ovládacím panelu.

Přítomnost vody nebo tekutiny rozlité z nádobí nebo předmětů spadlých na knoflíky může způsobit nechtěnou aktivaci nebo deaktivaci funkce blokování spotřebiče

Bezpečnostní zámek ovládací jednotky se může zapnout nebo vypnout.Časovač

Časovač umožňuje nastavit dobu vaření až na 99 minut (1 hodina a 39 minut) pro každou varnou zónu. Vyberte

Dotykem ovládacích knoflíků „-“ nebo „“ Timer aktivujete varnou zónu; aktivace funkce je signalizována zvukovým signálem. Na adrese

00″ se zobrazí na displeji. Nastavenou hodnotu časovače lze zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítek “ “ nebo „. „. Po instalaci spotřebiče

READ  Pojistka se přepálí při otevření dvířek mikrovlnné trouby

Displej bliká dalších 10 sekund a poté se začne odpočítávat časovač. Po uplynutí nastaveného času

Zazní zvukový signál a varná zóna se automaticky vypne. Chcete-li časovač deaktivovat, vyberte topnou zónu, dotkněte se tlačítka

A tlačítka „-“ a „“ na ovládání časovače.POZNÁMKA:

Tato kontrolka označuje zóny, které zůstávají horké.Pokud se na displeji zobrazí. Topná zóna ještě nevychladla. Když se rozsvítí ukazatel zbytkového tepla

Lze použít například k udržování teploty jídla nebo k rozpouštění másla.

Po vychladnutí topné zóny displej zhasne.Speciální režimy vytápění

U některých modelů jsou k dispozici speciální funkce:

Kontrolka napětí

Indikace zvolené varné zóny (pokud je pro danou zónu aktivován časovač, tečka bliká)

Jak používat troubu v elektrické troubě

Trouba je jedním z nejběžnějších a nejdůležitějších spotřebičů v kuchyni. Umožňuje každé hospodyňce připravit chutné a zdravé pokrmy na sváteční stůl i pro každodenní stravování celé rodiny. Jedná se však o vysoce rizikové zařízení, při jehož instalaci, připojení a provozu je třeba dodržovat řadu pravidel.

Návod k použití

Jak zapnout troubu v elektrické troubě? Trouba i elektrický sporák obecně jsou výkonné a také poměrně nebezpečné spotřebiče. Proto se každý výrobce snaží, aby jeho návod byl co nejpodrobnější a nejjasnější.

Před prvním použitím je třeba jej vždy pečlivě prostudovat a v budoucnu jej používat podle potřeby. Stojí za to věnovat mu zvláštní pozornost:

 • Je důležité, aby instalaci, připojení a případné opravy prováděli pouze kvalifikovaní odborníci.
 • Pro vaření v troubě doporučujeme používat speciální ohnivzdorné nádobí (litinové, keramické, silikonové atd.).).
 • Spodní část trouby není vhodná pro vaření, vložení plechu nebo jiného nádobí by mohlo poškodit topné těleso.
 • Při nastavování teploty se řiďte doporučeními uvedenými v receptu.
 • Po vaření je vhodné místnost vyvětrat, aby se odstranily zplodiny hoření.

Varování! Před čištěním trouby vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. Při nedodržení tohoto jednoduchého pravidla hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

První start-up

Nejprve je třeba zkontrolovat obsah trouby a odstranit přebytečný materiál.

Poté zasuňte zástrčku do zásuvky a nastavte časovač na požadovanou teplotu. Pokud spotřebič používáte poprvé, doporučujeme jej „zapéct“. Za tímto účelem je třeba spotřebič zahřát na 120° až 150° C po dobu 20 až 30 minut naprázdno.

Pak můžete otevřít dveře a vdechnout čerstvý vzduch. Při následném použití vložte po ohřátí na správnou teplotu zásobník s potravinami.

Varování! Při používání trouby dávejte pozor na vysoký nárůst tepla. Dotyk bez použití kuchyňských rukavic může způsobit vážné popáleniny.

Po uplynutí doby vaření otočte knoflík termostatu do polohy „0“ a odpojte spotřebič od napájení. Po vychladnutí trouby ji vyčistěte.

Seznámení se základními funkcemi

Hlavní funkcí trouby je příprava různých pokrmů z masa, drůbeže, ryb, různého pečiva atd. Hlavní výhodou elektrické varné desky oproti plynové je možnost nastavit přesnou teplotu pro přípravu konkrétního pokrmu podle receptu.

Většina modelů elektrických trub je vybavena několika funkcemi navíc

Budík i časovač jsou nastaveny na určitý čas potřebný k vaření, ale jejich funkce se liší. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál a jídlo je hotové, zatímco časovač po uplynutí času vypne režim udržování teploty.

Nižší ohřev se používá k zabránění připalování potravin a je vhodný pro přípravu pokrmů při nízkých teplotách, například při pečení ovoce. Horní ohřev dodává pečivu lahodnou zlatavou kůrku.

Na trhu jsou dnes k dispozici také multifunkční trouby, které nejen vaří, ale lze je použít i k ohřívání, rozmrazování a dehydrataci potravin. Přitom obě topná tělesa zahřívejte najednou na nízkou teplotu.

Střední úroveň je nejvhodnější pro rovnoměrnou přípravu pokrmů ze všech stran.

Dražší modely mohou být vybaveny ventilátorem v zadní části trouby, který zajišťuje rovnoměrné pečení na různých úrovních.

Pokud máte malé děti, může vám pomoci volitelná funkce automatického nebo mechanického zamykání dveří.

Mnoho hospodyněk také ocení teleskopické kolejnice, které usnadňují vyjmutí stojanů a zásobníků, čímž se snižuje riziko opaření.

Bezpečnostní pokyny

Bez ohledu na výrobce a model elektrického sporáku je třeba si přečíst následující základní bezpečnostní pokyny a dodržovat je při používání trouby:

 • Spotřebič by neměl být ponechán delší dobu bez dozoru;
 • Když je spotřebič zapnutý, nepouštějte do jeho blízkosti děti;
 • Troubu je třeba vyčistit vždy po přípravě pokrmů v ní, a to tak, že spotřebič předem odpojíte od elektrické sítě;
 • Používejte pouze čisticí prostředky schválené pro použití ve spotřebiči;
 • Troubu ochlazujte pouze se zavřeným víkem;
 • V blízkosti elektrické varné desky neuchovávejte žádné hořlavé látky;
 • Trouba se nesmí používat k jinému účelu, než ke kterému je určena, tj. K ohřevu;
 • V případě poruchy nerozebírejte a neopravujte spotřebič sami, ale zavolejte odborníka na opravu.
READ  Krbová kamna na vodu s vodním okruhem vlastníma rukama

Pokud budete dodržovat tato jednoduchá pravidla, bude vám trouba sloužit dlouhá léta a budete si moci vychutnávat chutné a lahodné pokrmy!

Jak změnit čas na sporáku Hansa?

Nastavení času: Stiskněte senzor 1 (MENU). Musí se rozsvítit symbol „Parní hrnec“. Po 7 sekundách nastavte hodiny na senzorech 2 a 3 (šipky směřují zleva doprava). Po dokončení nastavení času se nové údaje uloží.

Pokyny k nastavení času na troubě

Po nastavení správného času stiskněte symbol času a přepněte na zobrazení minutky. Po nastavení správného času stiskněte ikonu hodin. To je vše, čas je stanoven. Čas se zpravidla nastavuje buď pomocí tlačítek “ “ „-„, nebo speciálním otočným knoflíkem.

Jak zapnout elektrickou varnou desku?

Chcete-li elektrickou troubu zapnout, stiskněte zapuštěný spínač a otočte jej do požadované polohy. Chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte knoflík a otočte jej do horní polohy. Chcete-li nastavit správnou teplotu vytápění, otočte knoflíkem termostatu a nastavte ji podle potřeby.

Chcete-li na hodinkách Amica nastavit hodiny, stiskněte a podržte levou a pravou ručičku u sebe. Hodiny pak začnou blikat a pro nastavení času je nejlepší podržet jednu z ručiček, abyste dosáhli zvoleného času.

Nastavení hodin sporáku ariston

Strana 15: Obsluha trouby, Manuální režimy pečení

Je způsobeno odpařováním látek používaných k ochraně

! Hodiny lze nastavit, když je varná deska vypnutá nebo zapnutá

Čas ukončení vaření není naprogramován.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud nezačne blikat displej

Otočte knoflíkem ČASOVAČE směrem k a do

Znovu stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí DISPLEJ

Otočte knoflíkem ČASOVAČE směrem k a do

Opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte.

! Tato funkce umožňuje přerušit vaření, aniž by došlo k přerušení provozu trouby

Trouba je v provozu; používá se k

Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál.

Opakovaně stiskněte knoflík TIMER, dokud nezačne blikat displej

Otáčejte knoflíkem TIMER směrem k a dokud není trouba plně v provozu

Opětovným stisknutím tlačítka potvrdíte.

Na displeji se zobrazí časovač odpočítávání. Když

Po uplynutí nastaveného časového intervalu se spustí bzučák

Otáčením knoflíku zvolte požadovaný režim vaření

Trouba se předehřeje a rozsvítí

Kontrolka předehřevu bude blikat.Teplotu lze nastavit otáčením knoflíku CROWN

Lze změnit otáčením knoflíku TERMOSTATU.

Když kontrolka předehřevu zhasne

A zazní zvukový signál, aktivuje se proces předvaření

Předehřívání bude dokončeno: nyní můžete pokrm vložit do

Na displeji DISPLAY se zobrazí symbol. Která bude označena

Vždy je to možné provést během vaření:

Otočením knoflíku CHANGE změňte režim vaření;

Otáčením knoflíku TERMOSTATU změňte teplotu;

Nastavení doby trvání a ukončení vaření

Proces vaření zastavíte otočením knoflíku COOKING TONE a rozsvítí se kontrolka předehřevu (viz odstavec 4.3.1). Sekce Režimy vaření);

Proces vaření zastavíte otočením knoflíku TEMPERÁTOR

Trouba se automaticky vypne po dvou hodinách: to je

Výchozí časové období nastavené pro všechny režimy

Dobu vaření lze změnit (viz Kreslení podpisů na straně 58). Sekce Režimy

Pokud dojde k vypnutí během provozu trouby

Napájení, režim vaření se obnoví pomocí

Okamžik přerušení automatickým systémem uvnitř

Výrobků, pokud teplota neklesne pod určitou úroveň

Úrovně. Naprogramované režimy vaření, které jsou

Nebyly zapnuty, nebudou obnoveny a musí být obnoveny

! V režimu BARBECU není možnost předehřevu.

! Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby

Skříně, zabrání se tak poškození smaltovaného povrchu

! Nádobí vždy pokládejte na dostupné podpěrné lišty.

K ochlazení vnější teploty trouby slouží chladicí ventilátor

Ventilátor vhání proud vzduchu mezi ovládací panel a dveře

! Po dokončení procesu vaření následuje chlazení

Ventilátor běží, dokud trouba zcela nevychladne.

Pokud troubu nepoužíváte, můžete dvířka kdykoli otevřít

Žárovka se zapíná stisknutím tlačítka.

! Teplota je nastavena pro všechny režimy vaření

Výchozí výkon vaření, jehož hodnotu lze nastavit

V režimu BARBBEKU je výchozí hodnota výkonu nastavena na hodnotu

READ  Co znamenají ikony na troubě Ariston

Úrovně výkonu se na DISPLEJI zobrazují v procentech (%) a lze je nastavit i ručně.

Všechna topná tělesa a ventilátor jsou zapnuty. Jak se teplo

Zůstává konstantní po celou dobu pece, se provádí

Potraviny připravované na vzduchu jsou rovnoměrně propečené a propečené.

Současně lze používat maximálně dva základní stojany.

Horní topné těleso je zapnuté. Při otáčení knoflíku

Na DISPLEJI se zobrazí různé úrovně výkonu,

Kterou lze nastavit; rozsah je od 5 % do 100 %.

U výrobků, u nichž je vysoká

Povrchovou teplotu, doporučuje se vysoká teplota a teplo

Přímá akce. Při použití tohoto režimu se dvířka trouby

Horní topné těleso se zapne a začne pracovat

Ventilátor. Během určitého časového období, kdy cyklus probíhá

Používá také rotační rožeň. Tato kombinace funkcí zvyšuje

Účinnost jednosměrného vyzařování tepla,

Zajišťují to topná tělesa, která provádějí proces vaření

Umělá cirkulace vzduchu v celé troubě.

Tím se zabrání zhnědnutí povrchu potravin a zvýší se účinnost procesu vaření

Pronikavá síla tepla. Při použití této funkce

Dvířka trouby musí být vždy zavřená

Zapne se zadní topné těleso a spustí se ventilátor

Provoz zajišťuje plynulý a rovnoměrný ohřev uvnitř trouby.

Tento program se používá pro pomalé vaření

1 spuštění elektrické varné desky Ariston co stisknout? První zapnutí.

Mohu na indukční varnou desku vložit pánev přímo z lednice?? (ohřívání pokrmů) Je varná deska odolná vůči teplotním výkyvům??

Pokud vložíte jídlo a zapnete varnou desku, zahřeje se rychleji, než varná deska vychladne. V chladničce je 5 stupňů a uvnitř 20-22 stupňů. Všechny materiály se pravděpodobně bojí teplotních výkyvů. Otázka velikosti rozdílu a především rychlosti. Ve vašem případě nic z toho není podstatné.

Jak zajistit, aby klimatizace foukala chladněji?

Na dálkovém ovladači to můžete provést stisknutím tlačítka „cool“ s ikonou sněhové vločky a výběrem požadované teploty. Pak klimatizace vhání chladnější vzduch.

Proč se čínský elektrický sporák sám vypíná?Hořák se sám zapíná a vypíná.Jak opravit

Pravděpodobně se jedná o poruchu regulátoru teploty. Pokud hořák dosáhne teploty, kterou jste nastavili pro vaření, po jejím dosažení se ohřev vypne. Když teplota klesne pod nastavenou teplotu, varná deska se znovu zapne.

Návod k použití trouby

Časovač v troubě vydává charakteristický zvuk po uplynutí času. Výrobci umístili časovač pro větší pohodlí na přední stranu trouby, kde jsou umístěny ovládací knoflíky.

Mechanický časovač je nastaven na přibližně 3 hodiny. Na přípravu většiny potravin budete potřebovat více času. Příprava chutné večeře často trvá 90 až 180 minut. Tento systém není zcela vhodný, protože většina mechanických relé zabudovaných do spotřebičů navrhuje časový interval maximálně 100 minut. Velké kusy masa nebo ryb se nestihnou uvařit, takže musíte časovač spustit dvakrát.

Používání trouby s časovačem je snadné. Uvědomte si, že časovač je navržen tak, aby odpočítával od jedné minuty do sta. Uživatel si zvolí požadovaný čas jednoduchým otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Jakmile se na displeji objeví správné označení, musí hosteska stisknout nastavovací knoflík, který relé zablokuje v požadované poloze.

Po uplynutí naměřených minut vás spotřebič okamžitě upozorní na to, že je třeba. Protože však vaření nevyžaduje vždy nastavení chronometru, ponechává se regulátor v poloze ručního režimu. Na displeji by se měla objevit ručička.

Jak odemknout varnou desku Candy

Chcete-li uvolnit zámek varné desky Kandy, stiskněte tlačítko „lock“ (stiskněte na několik sekund).

Chcete-li zámek zrušit, stiskněte tlačítko „lock“ na ovládacím panelu (do 3 sekund).

Pokud tedy dobře víte, jak odemknout varnou desku, můžete snadno vařit své oblíbené pokrmy bez obav, že by děti mohly zapnout varnou desku a spálit se. Popsali jsme další případy, kdy můžete potřebovat odemknout varnou desku. Nyní víte, jak odemknout varnou desku Bosch, ale i varné desky jiných výrobců, například Neff. Gorenje, Hotpoint Ariston, Hansa, Weissgauff, Samsung, Kuppersberg, Lex atd.Д.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS