Při zapnutí teplé vody se kotel vypne

Co dělat, když je plynový kotel porouchaný a nezapíná se teplá voda?? Pokyny pro diagnostiku a opravy

Instalace dvouokruhového plynového kotle umožňuje efektivně vyřešit problém s dodávkou teplé vody. Co však dělat, když se teplá voda v plynovém kotli nezapne?? Souhlasíte s tím, že není nutné panikařit a okamžitě volat záchrannou službu nebo servisní středisko.

Seznámíme vás s principem fungování dvouokruhového kotle, s příčinami zastavení teplé vody a s tím, jak problém vyřešit.

Pochopením fungování zařízení můžete nejen identifikovat příčiny poruch, ale také odstranit většinu poruch a obnovit dodávku teplé vody v plném rozsahu.

zapnutí, teplé, vody, kotel

Co dělat, když se vyskytne závada?

Uživatelé plynu by si měli být vědomi toho, že na opravu svého domácího nebo domovního zařízení nemají nárok, ale povinnost. A v čase a kvalitě.

A protože časté vypínání kotlů může znamenat poruchu, ignorování tohoto zákonného požadavku nepřipadá v úvahu. Protože pro takovou věc je podle čl. 9.23 správního řádu vám bude uložena pokuta.

Opravy jakýchkoli plynových spotřebičů jsou zodpovědným postupem, protože významně ovlivňují bezpečnost. Nepřeceňujte proto své možnosti ani se nesnažte ušetřit a riskovat životy a zdraví lidí v okolí, včetně své rodiny a přátel

Jejichž výše je 1-2 tisíce Kč. BYR. A pokud se situace vinou uživatele náhle stane nebezpečnou pro život a zdraví lidí nebo dojde k nehodě, budete se muset rozloučit s 10-30 tisíci. Rublů (položka. 9.23 CAO).

Neměli byste také zapomínat na to, že byste neměli přebírat zodpovědnost za to, že se sami pokusíte vyřešit příčiny zapnutí/vypnutí. Zejména proto, že problémy s rozbitým zařízením by měli řešit odborníci ze společností, s nimiž uživatel plynu uzavřel smlouvu. A za ignorování tohoto pravidla hrozí další sankce ve výši 1-2 tisíc eur. Sankce za porušení výše uvedeného trestního zákoníku lze uložit v těchto případech. 9.23 CAO.

READ  Vypouštění ohřívače vody pomocí ventilu

Porušení výše uvedených pravidel se trestá pokutou ve výši 2 000 až 5 000 eur. Důvodem je příslušná úprava ve výše uvedeném článku CAO.

Nadměrná kapacita

Výkonný nástěnný nebo podlahový plynový kotel v malé místnosti je plýtváním místem. Za prvé, je to drahé. A za druhé, výkon musí být vypočítán přesně, ne nadměrně. Příliš velký výkon se nedoporučuje, stejně jako příliš malý výkon. Pokud nejste schopni provést výpočet výkonu sami, doporučujeme vám obrátit se na zástupce, který výpočet provede.

Mimochodem: pokud nainstalujete jednotku s nedostatečným výkonem, problém častého zapínání a vypínání nemusí existovat, ale kondenzát se bude neustále hromadit v komíně. Urychluje se zanášení a opotřebení prvků systému. Navíc nebude možné prostory plnohodnotně vytápět.

O tom, jak vypočítat výkon topného systému v domě, jsme již psali. Výběr ovlivňuje mnoho faktorů:

Podnebí v regionu podle ročních období; celková plocha vytápěných prostor; materiály použité na stavbu domu a kvalita izolace; typ, velikost oken a dveří atd.

Zjistěte si v návodu, jak často by se měl váš kotel aktivovat. Tyto hodnoty se u jednotlivých modelů liší. Měli byste si všímat nejen četnosti vypínání, ale také jejich rozdílné frekvence. Po pěti minutách, po třech, pak znovu po pěti (intervaly se mohou lišit).

Pokud je váš kotel přeplněný, není to důvod ke koupi nového. Tento problém lze vyřešit několika způsoby:

  • Instalace čtyřcestných směšovacích ventilů v hydraulickém systému. Tento způsob je nejúčinnější, ale také nejdražší.
  • Spusťte hořák. Tato metoda je použitelná pouze v případě, že je instalován vícestupňový hořák.
  • Instalace a připojení kotle. Tímto způsobem snížíte výkon kotle a zároveň zajistíte zásobování domácnosti teplou vodou.

Abyste se vyhnuli těmto příčinám častého zapínání a vypínání plynového kotle, je jednodušší a levnější provést výpočty a vybrat zařízení.

READ  V jakém režimu by měla chladnička Stinol fungovat

Problémy s komíny

Turbínové a atmosférické kotle přestávají správně fungovat kvůli problémům s komínem a nedostatečnému tahu. Její přítomnost můžete zkontrolovat přiložením zapálené zápalky k ovládacímu okénku. Pokud plamen hoří rovnoměrně, nevzniká průvan. Přívod vzduchu je zablokován v důsledku námrazy na vnější straně komína, což způsobuje spuštění a okamžité zastavení provozu spotřebiče. K odstranění této příčiny odstavení plynového kotle stačí izolovat kouřovod.

Pevné komíny se mohou ucpat listím, odpadky z ulic a budov, sazemi a sazemi. Pokud v důsledku znečištěného komína není komínový tah, obraťte se na energetickou společnost. Pokud je příčinou pronikání mrazu, je třeba komín izolovat. Plynové hořáky lze dočasně použít k vytápění v chladném období.

Při vypnutí hlavního hořáku zapalovač zhasne

Proč se to děje? Šroub minimálního průtoku plynu určuje intenzitu dodávky plynu do hlavního hořáku při jeho vypnutí nebo zapnutí. Před vypnutím hlavního hořáku je třeba snížit přívod paliva. Velmi často se stává, že je šroub z výroby příliš utažený. Problém se řeší snadno: uvolněte jej ve směru hodinových ručiček, pomalu a plynule.

Obvykle je způsobena ucpáním. Spadlou cihlou, ptákem nebo pavučinou, která se dostala dovnitř. Jednoduše řečeno, je třeba vyčistit potrubí. Zlepšit tah. Pokud po kontrole komína zjistíte, že je silně znečištěný, je to pravděpodobně příčinou vypnutí plynového kotle.

zapnutí, teplé, vody, kotel

Problémy může způsobit také nekvalitní vybavení. Proto se při výběru zaměřte na řadu osvědčených výrobců, jako je například Ferrum, jehož produkty a ceník najdete na webových stránkách feflues.Přejít na.

Závěr a užitečné video

Příčiny poruchy hořáku plynového kotle si můžete prohlédnout v následujícím videu:

Nezapomeňte, že výše uvedené problémy nemusí nastat, pokud budete sledovat stav svého plynového zařízení a provádět preventivní kontroly.

Zároveň, pokud nemůžete problém identifikovat sami nebo pokud je již v místnosti cítit výrazný zápach oxidu uhelnatého, zavolejte ihned servisního technika.

READ  Kotel vypouští vodu přes pojistný ventil

Potýkali jste se někdy se ztrátou plamene v hořáku plynového kotle?? Podělte se o vlastní zkušenosti a návrhy na řešení problémů. Zanechte prosím své komentáře v níže uvedeném poli, zveřejněte obrázky a položte otázky k článku.

Použití recirkulačního čerpadla

Nejvhodnější je umístit ohřívač vody v blízkosti odběrných míst teplé vody. Čím blíže je, tím rychleji se horká voda dostane ke kohoutku a tím efektivněji se využívá. Pokud to není možné, doporučuje se použít oběhové čerpadlo.

Čerpadlo je instalováno v prostoru mezi ohřívačem vody a přívodem teplé vody a zajišťuje pomalý pohyb teplé vody potrubím. Pokud je navíc v tomto segmentu instalován vyhřívaný držák ručníků, plní svou přímou funkci kdykoli během roku, bez ohledu na provoz topného okruhu kotle.

Závěry

Frekvence aktivace a deaktivace hořáku plynového kotle je velmi proměnlivá a individuální, závisí na mnoha faktorech. Výrobci zaručují, že kotel bude pracovat při požadované teplotě bez ohledu na to, zda je hořák zapnutý nebo vypnutý. Vyšší intenzita spalování pomáhá předcházet nadměrné spotřebě způsobené odřením.

Provozní režim plynového kotle se volí striktně podle ročního období a požadované výhřevnosti místnosti. Aby se zabránilo velmi častému zapínání a vypínání, je nutné určit správné umístění termostatu, stabilizovat teplotní intervaly a nastavit plynový hořák a vyřešit problém s tepelnou kapacitou topného okruhu.

Můžete se také přihlásit k odběru našeho YouTube, skupiny. Yandex Den. Je zde mnoho užitečného a zajímavého obsahu!

| Denial of responsibility | Contacts |RSS