Uvedení kotle Viessmann vitopend 100 do provozu

První uvedení plynového kotle viessmann vitopend 100 do provozu

Dobrý den. Neuvedli jste model kotle, proto se podívejme na algoritmus kotle na příkladu kotle Vitopend 100 WH1D s uzavřenou spalovací komorou. Po přijetí signálu z termostatu topení se zapne oběhové čerpadlo a poté ventilátor. Při zapnutí ventilátoru se sepne tlakový spínač vzduchu, což signalizuje řídicí jednotce zapnutí zapalovacích elektrod a následné otevření plynového ventilu. Po otevření plynového ventilu ionizační elektroda sleduje plamen. Při zapálení dosáhne hořák maximálního výkonu a poté se téměř okamžitě přepne na minimální výkon. Řídicí jednotka pak vyhodnotí parametry nastavené a skutečné teploty vody v kotli a nastaví kotel na požadovaný topný výkon. Jak se skutečná teplota blíží k nastavené teplotě, tepelný výkon kotle se snižuje. Kotel je v provozu. Pokud se během provozu otevře vzduchový spínač, proud na ionizační elektrodě překročí požadovanou mez nebo se spustí alarm přehřátí, kotel vypne přívod plynu a na displeji kotle se zobrazí kód poruchy. Pokud při provozu na minimální výkon teplota vody v kotli překročí teplotu nastavenou termostatem a dále stoupá, přívod plynu pro spalování se uzavře. Další zapálení se provede po určité době, aby se kotel chránil před příliš častým zapínáním.

uvedení, kotle, viessmann, vitopend

Dobrý den,! Jednoduchý kotel VITOPEND WH1D, instalatér nainstaloval na zpátečku samočisticí sítko s manometrem (1,8 m3).м./h, t=100).Kotel pracuje následovně: Regulátor ohřevu v poloze „3“ ohřívá chladicí kapalinu na 60 stupňů Celsia po dobu 2 minut, poté následuje 4minutová pauza, chladicí kapalina se ochladí na 40 stupňů, poté se cyklus opakuje.Vzniká dojem nedostatečné cirkulace.Může to být ze sítka?

Dobrý den. Filtr můžete zkontrolovat dočasným vyjmutím filtrační vložky na sítku.

Dobrý den,! Kotel Viessman Vitopend 100 instalovaný v domě mé babičky. Od září vždy zobrazuje chybu f5. Všichni jsou v šoku. zima se blíží. Přišel ke mně technik a řekl, že by bylo třeba vyměnit spínač tlaku vzduchu.To může být jediný důvod. Jak může mít nový kotel takový problém?? Nejedná se o tovární závadu? Mohu něco vyměnit?? Kde v Tambově mohu takovou součástku koupit??

Dobrý den. Obraťte se na autorizované servisní středisko Viessmann. Všimněte si také konstrukce koaxiálního komína. Pokyny k instalaci komína naleznete v části „pokyny“.

Přeji hezký den. kotel Viessman Vitopend Whoa s přívodem vzduchu do místnosti. Nejdříve byl problém s teplou vodou, kotel se zapálil, nahřál, zhasl, teplota vody se změnila z teplé na studenou (ne studenou), kotel se zapálil, zhasl a tak dále (bez hluku) Na podzim se kotel nahřál, hoří slabým plamenem, začne hořet aktivněji, je slyšet hluk s mírnými vibracemi (i jako bzučení) plamen zhasne, praskání jako chlazení a tento cyklus se opakuje každé 3-4 minuty. V předchozích 4 letech nebyl takový problém s vytápěním a podivný hluk (hučení) popsaný výše, a to jak pro teplou vodu, tak pro vytápění. výměníky tepla byly vyčištěny, třícestný ventil je funkční, elektromotory, hořáky byly profouknuty, je zajištěno proudění vzduchu? Není jasné, co je příčinou. Servisní technici v Astrachani si mnou ruce, ať si koupím nový, ale já bych to zvládl i bez nich, tuším, proč mi účtovali diagnostiku, čištění atd

Dobrý den. Popis problému vypadá jako nedostatečná cirkulace v topném okruhu kotle. Přesný důvod se dozvíte až na místě. Je třeba zkontrolovat provoz kotle v různých režimech, zkontrolovat provozuschopnost teplotních čidel, správnou funkci oběhového čerpadla, věnovat pozornost topnému systému atd.д. Často je viníkem takového provozu kotle topný systém.

Dobrý den,! Nastavení kotle do režimu pokojového termostatu. Algoritmus pro provoz „studeného kotle“ je následující: Při nastavení teploty (poz. Na knoflíku 1-2) se kotel zapne na jmenovitou teplotu a topí, dokud se nevypne (po dlouhou dobu). Při nastavení hodnoty 2 a vyšší začne kotel s maximální teplotou topného média a postupně snižuje teplotu topného média na nastavenou hodnotu. Kotel je hlučný, ručička teploměru vibruje. Dotaz. jak snížit maximální režim vytápění při zapnutí „studeného“ kotle? (Chladicí kapalina, max. tlak v tryskách je snížen).

Dobrý den. Výkon kotle lze snížit pomocí potenciometru D na regulátoru. Jeho umístění je znázorněno na obrázku v části „Elektrická připojení“ v návodu k instalaci a servisu.

Ráno. Prosím o radu, kotel Viessmann Vitopend 100 typ WH1B. zapalování se nezapne, ventilátor se zapne, pokusí se spustit kotel, pak se zobrazí chyba. Prosím, poraďte, co dělat.

Ranní. Vzduchové relé nespíná. Zkontrolujte, zda se ve spalovací komoře nenachází kondenzát v tlakových hadicích. Je třeba také zkontrolovat funkci samotného vzduchového spínače a Venturiho trubky. V případě potřeby vyměňte vadný prvek.

Dobrý den,!Již jsem položil otázku ohledně zvýšení tlaku v topném okruhu, může k tomu dojít, pokud dojde k vnitřnímu poškození spirály TUV?

Dobrý den. Ano, může v případě vnitřního poškození výměníku tepla. Ačkoli je tato závada nepravděpodobná, pokud nebyl výměník tepla špatně propláchnut. Uzavřete studenou vodu před kotlem, abyste zkontrolovali. Pokud nedochází k nárůstu tlaku, je vadný doplňovací ventil nebo výměník tepla.

Dobré odpoledne. Koupil viessmann vitopend 100 w 27 komín. V letošním roce připojím pouze topení, plyn je příliš nízký. Zatím nebudeme používat vodu. Otázka: Musí být okruh TUV zabalen do chladicího zařízení? Ve vodovodním potrubí musí být přítomna voda, aby nedošlo k roztavení potrubí, jak se voda z topného okruhu čerpá nahoru?

Dobrý den. Kotel lze odpojit od přívodu studené i teplé vody. Tím nedojde k poškození kotle. Je důležité, aby byl topný systém naplněn chladicí kapalinou. Pro zajištění bezproblémového provozu kotle je vhodné udržovat v topném systému tlak alespoň 0,8 baru. Doplňování lze provádět přímo do topného systému na libovolném vhodném místě prostřednictvím uzavíracího zařízení, např. kulového ventilu z vodovodního řádu nebo jiného externího zdroje.

Instalace a první uvedení do provozu Vitopend 100-W

Pokud čtete tuto stránku, zajímá vás samozřejmě nejen instalace dvouokruhového německého kotle, ale také jeho kvalifikované uvedení do provozu! Jak správně postupovat po zakoupení složitého topného zařízení.

Abyste se vyhnuli opakování chyb mnoha majitelů soukromých domů v moskevské oblasti při výměně plynového kotle, musíte dodržovat elementární doporučení výrobce Viessmann Group, abyste si zachovali záruku a nadále používali plynové vytápění bez zbytečných otázek. Kontaktujte naše servisní středisko a postupujte podle pokynů našich techniků.

Pro zajištění bezproblémového provozu německého plynového kotle Viessmann doporučujeme

 • Jasně dodržujte pokyny pro instalaci a servis pro profesionály.
 • K instalaci plynového ohřívače je nutné přizvat technika specializovaného servisu, abyste se ujistili, zda se nejedná o výrobní vadu nebo vadu kotle vzniklou během přepravy.
 • První uvedení dvou kotlů nebo jednoho kotle do provozu na základě roční servisní smlouvy s odbornou firmou. Smlouva je základním dokumentem pro záruku na instalovanou topnou techniku. Před zahájením instalačních prací zkontrolujte vodotěsnost topného zařízení.
 • Topný systém musí být naplněn připravenou vodou nebo nemrznoucím přípravkem Antifrogen L bez ředění vodou. Další informace o nemrznoucí směsi jako médiu pro přenos tepla.
 • Ujistěte se, že je topné médium řádně doplněno, a to přidáním originální, neznečištěné kapaliny do topného média.
 • Sestavte koaxiální komín podle původního instalačního schématu. Nesprávně instalovaný komín způsobí vypnutí plynového kotle.
 • Nastavte maximální výkon podle návodu a protokolů, zkontrolujte tlak v trysce, nezapomeňte změřit koncentrace CO2 a CO. Změřte ionizační proud při tvorbě plamene na hořáku; pokud je proud nedostatečný (viz návod pro daný model kotle), nastavte mezeru mezi elektrodami tak, aby byl zajištěn správný provoz spotřebiče. Elektrické připojení musí být provedeno správně, zejména u fázově závislé jednotky. Při připojování k elektronické řídicí desce kotle dbejte na přímou účast uzemňovacího obvodu v elektrickém vedení.
 • Pokud je uvedeno, že elektrické napájecí napětí je stabilní, nainstalujte podle pokynů výrobce speciální model stabilizátoru, který vám doporučí zákaznické centrum. Další, ale důležitou podmínkou je instalace přepěťové ochrany v elektrickém rozvaděči kotelny.
 • Po instalaci a uvedení do provozu plynového kotle Vitopend 100-W vás servisní technik poučí a poradí vám, jak plynový kotel ve vaší domácnosti používat.

Podrobnější seznam technických úkonů při prvním spuštění závěsného plynového kotle na příkladu instalace Vaillant je uveden v samostatné části. Nyní jste se seznámili s několika věcmi, které vám soukromí řemeslníci nebo nevyškolení pracovníci montážních firem nemusí nabídnout.

Mějte na paměti, že instalatér není servisní technik a není správné po něm požadovat, aby odborně uvedl váš plynový kotel do provozu. Správným řešením je obrátit se na naši společnost, kde získáte skutečnou a stálou technickou podporu pro dovážená topná zařízení!

Provádíme také servis následujících topných kotlů (modelů) společnosti Viessmann:

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Položte nám otázku týkající se přípravku Vitopend a my se vám na ni pokusíme co nejrychleji odpovědět.

Odpověď na svou otázku můžete také vyhledat v často kladených dotazech.

V poli pro výběr teploty se objeví tři řádky a nic jiného, dokonce ani číslo. Jak ji získat zpět? Model: „Vitopend 100-w“

Dobrý den. Potřeba ukončit časový program. Více informací najdete v návodu k obsluze. http://vitopend.ru/f/5791983_01_2017_ba_vitopend_a1hb_a1jb_3.pdf

READ  Který kotel je lepší aton nebo atem?

Dobré odpoledne! Kotel VITOPEND 100W typ WH1B 2008. Při provozu hořáku s maximálním nastavením se během vytápění ozýval „kvílivý zvuk“. Hučení lze odstranit zvýšením tlaku v systému. Vizuální kontrola kotle ukazuje, že hučení je v primárním výměníku tepla. Prosím, poraďte, jak problém vyřešit. Děkuji

Dobré odpoledne. Bzučení znamená vření v hlavním výměníku tepla. Můžete propláchnout výměník tepla a/nebo snížit maximální výkon kotle na plynovém ventilu. Je třeba vyměnit chladicí kapalinu proti zamrzání. Jako médium pro přenos tepla je lepší použít vodu.

Dobrý den. Když otevřete doplňovací ventil na kotli, tlak vody v kotli se nezvýší! V čem může být problém?

Dobrý den. Možné problémy: 1. Nízký tlak vody; 2. Vadný ventil doplňování vody.

Dobrý den. V závislosti na modelu vašeho kotle. Nejpodrobnější popis této operace naleznete v návodu k obsluze kotle. Viessmann je výrobce, značka. Vitocell je nepřímotopný ohřívač vody Viessmann

Dobrý den. Kotel Vitopend 100. Když zapnete teplou vodu, kotel se přepne na ohřev teplé vody. Voda je zamrzlá a výměník tepla také. Kotel ukazuje teplotu 106 °C, hořák je zapnutý. Žádná chybová zpráva. Výměna snímače teploty?

Ahoj! Instalace jednookruhového kotle Vitopend 100 a kotle Vitocell 100. Zpočátku se voda ohřívala normálně, ale postupně se její teplota snižovala. To znamená, že kotel ohřívá vlk v kotli na 60 stupňů, podle čidla, když otevřete kohoutek horké vody, která se nalévá po dobu 5 minut. a je studená. Sonar čeká na zahřátí přibližně 10 minut. A opět se spustí za 3-5 minut. Můžete počkat 2 hodiny, ale proud vody zůstane 3-5 minut. Kotel vyčištěn a propláchnut loni, ale stejný výsledek. A ohřev kotle probíhá takto: kotel se zapne na 39 49 sekund, ohřeje se na 80 stupňů a vypne se. Pak se opět zapne a pak se zase vypne. Kde hledat problém? Kotel je starý 18 let. Topení funguje perfektně.

Dobrý den. Vyhledejte problémy s cirkulací v topném okruhu kotle. Usazeniny mohou být v samotném kotli, v uzlu, kde je nainstalován krokový motor. Mohlo by se jednat o problém s krokovým motorem, ale to je méně pravděpodobné. V místech svařování polypropylenových trubek se mohly nahromadit nečistoty. Т.е. Má smysl se zaměřit tímto směrem. A kotel vydrží dalších 18 let.

Vitopend100-w, typ A1HBJB, jednoduchý kotel, s ohřívačem vody. Jak vypnete ohřev? Ale nechte ohřev vody?

Dobrý den. Máme kotel Vitopend 100. Rád bych věděl, zda je v kotli zabudován časovač. Všechny topné okruhy a teplota samotného kotle jsou na minimální úrovni. Ale už teď je toho hodně.Může být kotel spuštěn například v noci na 4 hodiny?

Dobrý den.Dostupnost časovače závisí na modelu kotle Vitopend 100. Pokud je teplota vašeho kotle nastavena pomocí tlačítek, pak existují. Pokud používáte otočné knoflíky, není. Váš problém vyřeší pokojový termostat.

Dobrý den,! Po výměně Vitotronic 200 typ kw1, chyba 66 a 67 na displeji, jak to mám opravit?? Číslo dílu: 7823982, 7828192

Dobrý den. Kontrolor 187086? Uveďte číslo kotle a popis výrobku (číslo klíče). Ano, a jaký je důvod výměny obou desek??

Jaký tlak by měl být v expanzní nádobě? Musíte systém vypustit, abyste zvýšili tlak??

Ahoj. Udělejte ji o 0,3 nižší, než je provozní teplota. Obvykle 1-1,2 baru při tlaku v systému vytápění 1,5 baru

Dobrý den. Kotel viessmann vitopend 100. Dal jsem topení na 80 stupňů a neohřívá se tato teplota na cca 50 stupňů zahřeje. Kotel je nový před měsícem byl nainstalován, bylo to všechno dobré, ale teď dva dny nemůže zahřát baterii.

Dobrý den. Výkon kotle je pravděpodobně nedostatečný. Důvod: Velké zatížení nebo nízký tlak plynu.

Kotel nedodává teplou vodu v kuchyni, na primární baterii. V koupelně je teplá voda, ale v kuchyni ne. Jaký je důvod?

Dobrý den. Pokud je instalována hygienická sprcha, je třeba ji zavřít na baterii, nikoliv tlačítkem na sprchové hlavici.

Dobrý den, mám kotel Vitopand 100. Prosím, řekněte mi, prosím, jakou teplotu je nejlepší nastavit, aby kotel pracoval efektivně a hospodárně. Mám ho na kapalný plyn. Rád bych věděl, jak úsporné to může být v mém případě.

Dobrý den. Nastavte dostatečnou teplotu pro ohřev. Maximalizujte energetickou účinnost instalací pokojového termostatu nebo pokojového čidla.

Po uzavření kohoutku teplé vody se nezapne topení. Hořák pokračuje v hoření, teplota se zvýší na 80, pak se kotel vypne, na displeji je ikona kohoutku, žádná chyba. Po nastavení regulátoru teplé vody na nulu a resetování topného okruhu se zobrazí ikona topení a kotel začne topit. Jakmile je regulátor teplé vody zapnutý, objeví se ikona kohoutku, topení je vypnuté a teplou vodu lze používat. A tak dále.

Ahoj. Zkontrolujte uzemnění kotle. Může být také problém se snímačem průtoku vody. V závislosti na systému zásobování vodou může v některých případech pomoci zpětný ventil instalovaný před přívodem studené vody do kotle.

Dobrý den, kotel Vissman Vitopend 100-W A1HB. Provoz, něco málo přes rok, voda v systému. Náklady na dálkové ovládání zont. Fungoval správně celou zimu, teplota vody v kotli byla nastavena na 65 stupňů. Ovládání Zont pomocí pokojového senzoru. Když se začalo často objevovat teplo kotle, nějak se mi podařilo snížit teplotu vody v kotli na 45 stupňů prostřednictvím aplikace, kotel začal pracovat bez problémů po celou dobu. Zase je zima. Nemohu ji zvednout zpět nahoru prostřednictvím aplikace. Kontaktoval vývojáře Zont řekl, že je nutné vypnout Zont vrátit propojku na svorkovnici a na kotli nastavit potřebnou teplotu, pak se vrátit zpět Zont. Kotel však nedovolí, aby teplota stoupla nad 45 stupňů. (tam je video) Šel do časového programu je L1 snížený režim. 45 stupňů a normální L 2 normální. 80 stupňů. Nastavení L2 a rozhodnutí snížit teplotu na 65. nefungoval. I tam se teplota začala pohybovat v rozmezí 40-45 stupňů. Otázka, jak zvýšit teplotu vody v kotli.

Odpověď na vaši otázku

Položte svůj dotaz na Vitopend a my na něj co nejdříve odpovíme.

Odpověď na svou otázku můžete také vyhledat v již položených otázkách.

Odpoledne. kotel vitopend 100 w 29.9 kW a1hb poraďte, jak omezit maximální teplotu topného média pro vytápění. Vzpomínám si, že po naplnění kotle se teplota nezvýšila nad 70 stupňů.

Dobrý den,! Kotel vitopend 100 pracuje trvale v tichém režimu, ne na plný výkon (jako na zapalovači, nedochází k silnému hoření ani při zapnutí teplé vody). Radiátory tedy nejsou horké, stejně jako podlahové vytápění. Přepne na horkou vodu, ale nadále nefunguje na plný výkon. Při ohřevu se po dosažení správné teploty vypne, jak má, ale to se stává jen zřídka, t.к. Kotel nepracuje správně (nefunguje na plný výkon)

Dobré odpoledne. Není jasné, co vás trápí. Kotel funguje, jak má. Čím méně často se vypíná, tím správněji funguje. Tato operace prodlužuje jeho životnost. Nedochází k nadměrné spotřebě plynu.

Odpoledne. Kotel vitopend 100 dvuhkonturny 24 kw. Kotel je starý méně než rok. Připojen okruh TUV, kotel se spustí, ohřívá vodu, ale jen do 38-40gr. Průtok vody je přitom 8,5, přibližný průtok plynu je 0,044 m3 za minutu. Pokud snížíte průtok na 5, zahřeje se na nastavenou hodnotu 55gr. Funguje dobře na so.

Dobré odpoledne. Pokud je kotel dimenzován na 24 kW, při zahřátí na 40 st.Dodá 510 litrů za hodinu nebo 8,5 litru za minutu. Pokud k tomuto ohřevu nedochází, je vhodné zkontrolovat výkon kotle. Jestliže tlak plynu v tryskách a průtok plynu odpovídají jmenovitým hodnotám, vyplývá z toho, že výhřevnost plynu je nižší než vypočtená hodnota. Je také vhodné zkontrolovat účinnost systému Kotlas pomocí analyzátoru plynů. Účinnost kotle může být mírně snížena absencí komínových deflektorů, které jsou vyžadovány podle pokynů výrobce.

Dobrý den, jeden kotel Vitopend 100 a1hb001, občas se zapne funkce LEG, lze ji vypnout nebo nastavit jiné parametry

Dobrý den. Ne. Tato funkce je naprogramována v kotli a je určena k dezinfekci kotle pro nepřímé vytápění. Jednou týdně, v pondělí večer, kotel tuto funkci zapne a pokusí se kotel zahřát na 67 stupňů Celsia.С

Dobrý den,! Co mám dělat?! je zde kotel vitodens 100 BKH! Když je kotel zapnutý pro ohřev TUV, je vidět, že dřík spíná trojcestný ventil v kotli, ale chladicí kapalina jde také do topného okruhu! Po ohřátí kotle uzavře třícestný ventil okruh TUV! a topný okruh běží podle plánu! ALE PROČ je přívod teplé vody veden také do topného systému? ? Kotel fungoval 2 roky pouze pro vytápění, nainstaloval kotel a to je problém! Předem děkujeme!

Dobrý den, kotel viessman100 po otevření kohoutku teplé vody kotel nefunguje po dobu 5 minut nebo déle

Kotel vitopend 100w Svítí porucha FC Kotel běží Ventilátor běží Venturiho trubice normálně fouká Řídící jednotka vypíná Nevím, co mám dělat( Technici říkají, že vyměnit desku(

Dobrý den. Pokud odborníci na webu tvrdí, že je řídicí jednotka vadná, pravděpodobně tomu tak je.

Takový problém, když otevřu vodovodní kohoutek, z kohoutku teče teplá voda. Kotel w1hd náhle stoupne na teplotu 80-85 v režimu TUV a pak se vypne kvůli přehřátí, přijde studená z kohoutku a pak se zapne přijde teplá voda. Co by to mohlo být??

READ  Porucha nástěnného dvouokruhového plynového kotle BERETTA

Dobrý den. Voda z kohoutku se ohřívá společně s topením. Zdá se, že ventil trochu netěsní. Možná je ucpaný ?? Nebo jej motor nezavírá správně?

Dobré odpoledne. Pokud chladicí kapalina cirkuluje v obou okruzích současně, je pravděpodobnější, že je vadný krokový motor.

Dobré odpoledne! Mám kotel Vitopend 100W A1JB, dvouokruhový, třetí sezóna. Před měsícem jsem vyčistil oba výměníky tepla. Provozuje se s určitým taktem, kotel je nastaven na maximum. 80 gr., Zapne se a pracuje přesně 2 minuty a 10-15 sekund, během této doby získá teplotu 70-75 gr., Poté se vypne a ochladí na 49 stupňů, zapne se a po 2 minutách a 10 sekundách se vypne. A tak dále. Můžete poradit, co v této situaci dělat?? Zapne se na plný výkon (100 %), pak se přepne na nízký výkon (40 %) a vydrží 2 minuty a 10-15 sekund.

Dobrý den. Co dělat? Použití kotle. Je možné snížit maximální výkon kotle pro vytápění.

uvedení, kotle, viessmann, vitopend

Plynový kotel vitopend100-w jednookruhový při spuštění. Kotel ohřívá vodu na kotli, ale topení je vypnuté, kotel je nový, právě nainstalovaný

Dobré odpoledne. Pokud je voda v kotli studená (studené čidlo. 10 nebo nižší), začne fungovat ochrana proti zamrznutí kotle. Pokud vyhřívání nepotřebujete, vyjměte snímač a podržte jej v ruce. Kotel bude považovat vodu za ohřátou.

Ahoj. Pokud mluvíte o Vitopendu 100, má smysl se podívat na čidlo teploty teplé vody. Jeho specifikace najdete v příručce.

Dobrý den, ! 7856977 Prvek hydraulické jednotky, který má na straně připojení obtokové trubky bílý vnitřek. je filtr?

Dobrý den, kotel vitopend 100 29.9 jednookruhový, otázka, jsou dvě čerpací skupiny rychlé instalace na kolektoru s ponornými termohlavicemi 20-70C termostatický ventil 0-70C nastavený na prvním 45 C na druhém 38 C na obecném dávání je 60 C trvale měním na 55 C kotel se nevypne, Najednou teplota dosáhla 7 nastavené a vypnula se a tak dále ohřívá systém, 3 dny nemohu pochopit, proč se nevypne, doma je nemožné dýchat na první 24 na druhé 26, jakmile snížíte teplotu na hlavě, okamžitě se vypne. Co můžete poradit ohledně této skutečnosti ?

Dobrý den. Mám kotel Vitodens 100 Wissmann. Po dosažení teploty přibližně 60.C, kotel se vypne. Ale nespustí se, dokud neklesne na 30-40.С. Můžete poradit, v čem by mohl být problém? Děkuji

Dobrý den. Vyplatí se zkontrolovat cirkulaci v topném systému. Možná by stačilo vyčistit filtr v topném systému.

Dobrý den. Mám kotel Vitopend 100. 34kW jednoduchý kotel s nepřímým ohřevem vody. TUV je nastavena na 35 g. Zahřívání je na 55gr. Kotel ohřívá teplou vodu na 57gr. Ukázalo se, že s vytápěním. Kotel je nový a je v provozu 3 měsíce. Problém začal před týdnem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Zeptejte se na Vitopend a my vám co nejdříve odpovíme na vaši poptávku.

Odpověď na svou otázku můžete také vyhledat v často kladených dotazech.

Vitopend 100. Po zapnutí začne if01 stoupat z aktuální teploty na 80. Hořák ani čerpadlo nefungují. Ventil v poloze 3def

Dobrý den. Nerozumím tomu, proč do něj zahrnujete IF01? IF. nabídka dotazu na stav. Stránka.63 Pokyny pro instalaci a servis.

Dobrý den. Koupil jsem si kotel vitopend 100-w. Při nastavení teploty vytápění 50 stupňů se kotel zahřeje na 56 stupňů a poté se vypne. Proč kotel zvyšuje teplotu o 6 stupňů??

Dobrý den. Kotel je nastaven na přednastavenou teplotu, což snižuje počet zapnutí a vypnutí kotle a prodlužuje jeho životnost. Nastavení je nastaveno z výroby, nelze je změnit. Žádný vliv na vytápění.

Dobrý den,! Mám jednoduchý kotel vitopent 100 24 kW. Při vytápění kotle. Teplota se zvýší na 58 stupňů, pak se kotel vypne, na displeji se zobrazí symbol baterie a teplota 82-83 stupňů a kotel se opět na několik sekund zapálí, pak opět zhasne a tak pořád dokola.V čem si myslíte, že by mohl být problém?

Dobrý den. vitopend 050. Kotel po spuštění topí, ale ráno se vypne s červenou indikací. Pak se vůbec nezapnul, indikace se rozsvítila najednou. Do systému byl přidán tlak vody, ale už se nechce spustit, kontrolka svítí

Dobrý den. Resetování chyby. Abyste pochopili závadu, musíte si přečíst chybový kód na rozšířeném displeji. Popis v příručce.

Dobrý den,! Teplota média (v chladiči) je někdy mnohem vyšší než nastavená teplota. Teplota je nastavena na 40 stupňů a baterie se někdy zahřívají na 60-70 stupňů.

Dobrý den, odpor asi 10 kOhm, instalovaný na úrovni podlahy 2 podlaží v rohu mezi tyčemi, drát 0,75 čtvereční

Ahoj. Máte podlahové vytápění? To je pravděpodobně ten problém. Snímač nainstalujte tak, jak má být ve výšce přibližně 1,5 metru. Senzor a kotel jsou v pořádku.

Dobrý den, čidlo venkovní teploty kotle Vitopend 100 ukazuje rozdíl 10-11 stupňů, výměna čidla za nové nic nepřinesla. Může být provedena kalibrace??

Dva kotle, oba 34kW Vitopend 100, po výpadku proudu jeden zachovává nastavení času a data a druhý se resetuje na 00:00. Proč je to? Jak to lze napravit?? Má to vliv na účinnost kotle, nebo to lze nějak řešit??)))) Děkuji za rychlou odpověď.

Dobrý den, kotel Vitopend 100-W B1HE kotel Dražice. Ve spotřebiči je topení vypnuté (je zapnuté).- a kotel ukazuje Vypnuto). Pokud dochází k velké spotřebě teplé vody (např. ohřívač vody, ohřívač vody atd.), tlak stoupá. po použití sprchy) začne topení topit a zdá se, že na plný výkon (radiátory jsou velmi horké). Kotel by měl za určitých okolností ohřívat radiátor, pokud je vypnutý?

Kotel Vitopend 100 WH1D. Tlak v kotli stoupá, když je topení vypnuté a ventil pro doplňování vody je zavřený. Výměna doplňovacího kohoutku za nový nic nezměnila. Tlak roste. Začne klesat až po vypnutí přívodu vody. Závada sekundárního výměníku tepla? Nebo mohou existovat jiné příčiny? Děkuji.

Dobré odpoledne. Žádné jiné důvody by neměly existovat. Pokud byl sekundární výměník tepla čištěn kyselinou, je pravděpodobnější, že sekundární výměník tepla selže.

Dobrý den, !! Viessman turbo kotel vitopend 100 Model: Lze vyměnit šroub vodního čerpadla? jsou hrany opotřebované, a pokud ano, kde tento díl získat ?

Dobrý den, připojen kotel Vitodens 100-W, Snažím se připojit program vicare, ve fázi připojení a skenování QR kódu, program nepřijímá QR kód, ačkoli pokud se podíváte na údaje prostřednictvím ručního zadávání, všechna sériová čísla a ID odpovídají nálepce.

Dobrý den.Prosím, poraďte.Kotel Wintopid 100 W 26 kW.Jednookruhové, nové.160 l bojler na teplou vodu. Komfort ASV.Problém: ohřev TUV je divný.Nastavte ji na 45 °C. Když kotel ohřívá 45, 46, 47, 48, 49, 50, pak dlouho ohřívá na 50 a okamžitě se na displeji rozsvítí 80 a kotel se vypne.Voda se ohřívá, ale po zahřátí kotle vydává podivný zvuk.Musí se ochladit. Proč se to děje? Zablokuji kotel? Vytápění je dobré, jak má být.

Dobré odpoledne. Můžete mi to prosím říct? Kotel Vitopend 100 WH1B. Okruh ohřevu vody funguje správně. Topný okruh byl na léto vypnut. Když otočím knoflíkem na regulátoru topení do polohy 1-6, kotel buď nereaguje, nebo se na 10-15 sekund spustí a vypne, ale uvnitř kotle zůstává mírný bzučivý zvuk. Radiátory nejsou vůbec vyhřívané.

Dobré odpoledne. Můžete mi říct, jaký je rozdíl mezi 3 a 4 a 6 na křivkách?? Graf není jasný. Mám VIESSMANN VITOPEND w100 24kV dvojitý kotel pracuje v režimu závislém na poptávce s termostatem. Nastavil jsem teplotu na 26-28, ale z nějakého důvodu nepřekročí 24. Nemohu přijít na to, co s ním mám dělat.

Dobré odpoledne. V případě potřeby nastavte křivku 4 nebo 5. Experimentujte a najděte optimum pro svůj topný systém.

Odpoledne. Kotel VITOPEND 100-W. Na knoflíku termoregulace jsou čísla od 1 do 6. Jaké číslo odpovídá teplotě? Děkuji.

Dobrý den. Teplota v kotli se pohybuje od 40 do 76 stupňů Celsia. Т.е. Mezi jednotlivými oddíly je přibližně 6 stupňů.

Victor Dobré odpoledne. Zkontrolujte třícestný zpětný ventil pro provoz topení. Výměník studené teplé vody nesmí být v topném provozu ohříván. Dobrý večer. Zkontroloval jsem, že sekundární výměník tepla pro TUV je v topném provozu ( se spínacími cykly) studený. Ohřívá pouze při zapnuté teplé vodě. Třícestný ventil běžně přepíná mezi vytápěním a teplou vodou. V servisním režimu funguje dobře, myslím, že t.Třícestný ventil je uprostřed a cirkulace je víceméně tam.V tomto režimu, jakmile otočím knoflíkem TUV na 0, začne se okamžitě vypínat a zapínat. Zítra se pokusíme vyčistit hlavní výměník.

Dobrý den. Vitopend WH1d. Funguje už 5 let. V této sezóně. Když je topný systém zapnutý. Teplota rychle stoupne na cílovou teplotu, plamen se sníží a hořák se vypne. okamžitě se zapne a nepřestává tikat. Na horké vodě však není nic špatného. V servisním režimu funguje normálně. postupně dosahuje 84 gr. Čerpadlo funguje. kontrolováno samostatně a z řídicí desky (signál přichází). Odpojení topných trubek. připojen přímo k síti. cirkulace je v pořádku. V samotném kotli. cirkulace v pořádku. Nyní si hlavní topenář myslí, že hlavní výměník tepla. Je trochu ucpaný. Řekněte mi, zda je výměník tepla ucpaný. TUV může pracovat normálně několik hodin ? Díky

Oprava plynového kotle Viessmann Vitopend 100. Pokyny krok za krokem

Na konci léta se mnoho lidí žijících v soukromých domech setká s tím, že jejich nástěnný plynový kotel nebude fungovat pro vytápění. Ohřívá teplou vodu, jak má, ale nespustí se v režimu ohřevu.

READ  Instalace topného kotle v rodinném domě

V 99 % případů se jedná o vadný trojcestný ventil v kotli. Na příkladu kotle Viessmann Vitopend 100 vám podrobně ukážu, jak jej opravit vlastníma rukama.

Třícestný ventil se zasekne z jediného důvodu: kotlem protéká tvrdá voda.

Všem, kteří mají studniční vodu, doporučuji jednou ročně, před topnou sezónou, propláchnout hydraulické části kotle.

Všechna následující doporučení jsou určena servisním technikům a nejsou určena pro individuální použití. Autor za žádných okolností nenese odpovědnost Odpovědnosti žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody vyplývající z použití informací uvedených v tomto článku. Upozorňujeme, že práce na plynových spotřebičích smí provádět pouze kvalifikovaní instalatéři s povolením příslušné plynárenské společnosti.

Oprava kotle Viessmann

Nejprve zavřu všechny kohouty na kotli. Mám jich pět: dvě na teplou vodu, dvě na topení a jednu na plyn.

uvedení, kotle, viessmann, vitopend

Odpojte kotel od napájení a odšroubujte kouřovody pod kotlem. Tím se vypustí voda z výměníků kotle. Jinak by se při demontáži hydraulických částí mohla voda dostat na desku kotle.

Pokud jsou na kotli kohoutky, můžete vodu vypustit přes teplovodní systém. Zavřete kohoutek studené vody na kotli. Otevřete doplňovací kohoutek topení. vypouštění vody přes nějaký druh vodovodní baterie (dřez, vana, umyvadlo). Vodu vypouštím přímo z kotle tak, že odšroubuji přípojky a postavím pod něj kbelík nebo umyvadlo.

Pokud máte hrubý filtr, raději přes něj vodu vypusťte.

Demontáž krytu kotle. Za tímto účelem odšroubujte dva šrouby na spodní straně kotle, poté nadzvedněte kryt kotle a vyjměte jej z háčků. U mého kotle Viessmann je ovládací panel odklopen v úhlu 90° ohnutím západek na obou stranách.

Nyní mám docela dobrý přístup k hydraulice kotle. Třícestný ventil je přišroubován čtyřmi šrouby, dvěma se žlutým označením a dvěma bez označení. Šrouby, které nejsou označeny, musíte vyšroubovat.

Nejtěžší je vytáhnout trojcestný ventil, aniž byste něco rozbili. Vezmu dva šroubováky, dám je pod uši ventilu a začnu je povolovat.

uvedení, kotle, viessmann, vitopend

Ventil v tělese je uložen na třech gumových kroužcích. Stačí ventil vytáhnout 5-8 mm z objímky a pak se sám vysune.

New Vitodens 100 range boiler commissioning (2021)

Neporušujte uši ventilů! V opačném případě je to pěkná otrava.

Po vytažení trojcestného ventilu musím zkontrolovat jeho funkčnost. Zkontroluji to na stejném kotli, je to nejjednodušší způsob.

Nejprve je třeba odpojit konektor oběhového čerpadla od řídicí desky kotle. Aby nedošlo ke spálení čerpadla během testů.

Nástěnné topné kotle jsou vybaveny oběhovými čerpadly s mokrým rotorem. To znamená, že čerpadlo je chlazeno čerpanou kapalinou. Pokud je suchá, okamžitě vyhoří.

Připojte trojcestný ventil k mé zástrčce. Všechny zástrčky jsou zapojeny ve stejné poloze, takže je nemožné je zaměnit. Pomocí spínače na kotli zapněte režim vytápění a vypněte režim přípravy teplé vody.

Zasunu zástrčku kotle do zásuvky a zapnu kotel. Třícestný ventil musí při zapnutí kotle přesunout dřík třícestného ventilu z jedné polohy do druhé.

Pokud se stopka nepohybuje, musíte jí pomoci zatlačením prstem. Pokud se nepohybuje nebo vůbec nebzučí, je třeba jej vyměnit. Měl jsem křečovitý dřík ventilu, tak jsem to vyřešil namazáním dříku ventilu litolem. Můžete použít jiné mazivo, například silikonové.

Při zapínání a vypínání kotle se ujistím, že se dřík trojcestného ventilu otevírá a zavírá. Trvalo mi 10 minut zapínání a vypínání kotle, než jsem přišel na to, že je trojcestný ventil.

Ventil se osvědčil a já jsem ho po předchozím namazání všech gumiček nasadil zpět. Vložení ventilu nasucho pravděpodobně nebude fungovat.

Topení funguje, ale neteče teplá voda

K těmto poruchám dochází obvykle na jaře. Plynový kotel Viessmann vytápěl dům celou zimu, ohřev teplé vody nebyl zapnut. Pak lidé dokončili opravy, nastěhovali se a všimli si, že chvíli teče teplá voda, pak se kotel vypne a teče studená voda.

Diagnostika kotle

Nejprve je třeba zkontrolovat údaj na kotli. Při otevření kohoutku teplé vody by se měl rozsvítit zelený indikátor ohřevu teplé vody na panelu kotle. Tato kontrolka by měla svítit po celou dobu průtoku vody. Pokud kontrolka svítí, je problém v trojcestném ventilu. Pokud se nerozsvítí, demontujte a vyčistěte snímač průtoku.

Propláchněte snímač průtoku

Pokud je kotel vypuštěn, je rozumným řešením propláchnutí snímače průtoku. Instaluje se na přívodu studené vody. Senzor se demontuje vcelku (má tvar rohu) a omyje se vodou nebo roztokem kyseliny citronové nebo octové. Má dva vidlicové zámky. Jeden dole, jeden těsně nad ním a vzadu. Odpojte kabel, odstraňte svorky a opatrně vyjměte sestavu.

U starších verzí kotlů (jako je můj) je snímač průtoku mechanický. V trubici je vložen plovák. Při průtoku se plovák vznese nahoru a sepne kontakty.

Proto v případě pochybností o funkčnosti snímače průtoku můžete vyjmout zástrčku a zkratovat kontakty, čímž simulujete průtok.

Nyní kotel sestavím v opačném pořadí. Pokud se uvnitř nachází prach, můžete vnitřek kotle vysát.

Před naplněním kotle vodou zkontrolujte tlak v membránové nádrži kotle, musí být 0,8 bar.

Po naplnění kotle vodou nezapomeňte odvzdušnit oběhové čerpadlo.

Po opětovné montáži běží můj kotel jako nový, přestože je 11 let starý.

Vložte ? A sdílejte tento článek na sociálních sítích. Může někomu ušetřit čas a peníze.

Odblokování havarijního stavu kotle

Počáteční nastavení kotle je provedeno ve výrobním závodě a uživatel je o něm informován v návodu k obsluze, který je dodáván s kotlem při prodeji. Instalaci a aktuální nastavení provádí servisní technik, takže uživatel musí pouze změnit provozní režim podle mikroklimatu v místnosti a svých pocitů.

Všechny ovládací prvky jsou umístěny na ovládacím panelu. Stisknutím tlačítka „mode“ vyberte režim a pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nastavte odpovídající teplotu.

Můžete také přepínat mezi letním a zimním provozem (pouze teplá voda nebo teplá voda v kombinaci s vytápěním).

Modely řady

Řada Viessmann Vitopend 100-W má dvě modelové řady:

Čísla 001, 002 a t.д. označuje výkon kotle.

Každý model je označen vlastním číselným kódem:

Dvouokruhové kotle začínají číslem 009:

Kódy 004 až 008 jsou přiřazeny kompletním řešením, kombinacím jednookruhových nebo dvouokruhových kotlů a externích ohřívačů vody.

Digitální značení je výhodné, protože redukuje dlouhé označení na tři číslice, které přesně identifikují konkrétní model kotle. To je výhodné pro techniky i prodejce, urychluje to identifikaci modelu a zjednodušuje papírování.

Recenze majitelů

Názory na přístroj Viessmann Vitopend 100-W jsou od těch, kteří jej používají denně:

Pokud čtete tuto stránku, zajímáte se přirozeně nejen o instalaci dvouokruhového německého kotle, ale také o jeho kvalifikované uvedení do provozu! To je správné, když si zakoupíte sofistikovaný topný přístroj.

Abyste se vyhnuli opakování chyb mnoha majitelů soukromých domů v moskevské oblasti při výměně plynového kotle, musíte dodržovat elementární doporučení výrobce Viessmann Group, abyste si zachovali záruku a mohli nadále používat plynové vytápění bez zbytečných otázek. Obraťte se na naše servisní středisko a postupujte podle pokynů našich techniků. Pro bezproblémový provoz doporučujeme instalaci německého plynového kotle Wiesmann:

 • Důsledně dodržujte pokyny pro instalaci a údržbu pro profesionály.
 • K instalaci plynového ohřívače musíte přizvat technika specializovaného servisu, abyste se pojistili proti továrním vadám nebo vadám kotle způsobeným přepravou.
 • První uvedení dvouokruhového nebo jednookruhového nástěnného kotle do provozu musí být provedeno na základě roční servisní smlouvy s odbornou firmou. Smlouva je základním dokumentem pro záruku na instalovanou topnou techniku.
 • Před montáží spotřebiče zkontrolujte jeho těsnost.
 • Naplňte topný systém vodou nebo nemrznoucí kapalinou Antifrogen L bez ředění vodou. Provádějte nemrznoucí směs, jako činidlo pro přenos tepla dodatečně.
 • Doplňování vody musí být prováděno vhodným způsobem přidáváním spalin bez nečistot do vody.
 • Koaxiální komín musí být sestaven podle původního instalačního schématu. Nesprávně provedený kouřovod může způsobit vypnutí plynového kotle.
 • Nastavte maximální výkon podle pokynů a protokolů, zkontrolujte tlak v trysce a nezapomeňte změřit množství CO.
 • Zkontrolujte ionizační proud při tvorbě plamene hořáku a v případě příliš nízkého proudu (viz návod pro daný model kotle) nastavte rozteč elektrod tak, aby spotřebič správně fungoval.
 • Elektrické připojení musí být provedeno správně, zejména u fázově nezávislé jednotky. Při připojování k elektronické řídicí desce kotle berte v úvahu přímé zapojení uzemňovacího obvodu do elektrického vedení.
 • Při dodržení pokynů výrobce, kde je uvedeno, že elektrické napájecí napětí je stabilní, je nutné nainstalovat speciální model stabilizátoru podle návrhu technika servisního střediska. Další, ale důležitou podmínkou je instalace přepěťové ochrany v kotelně.
 • Po instalaci a uvedení Vitopendu 100-W do provozu vás servisní technik poučí a poradí vám, jak dále provozovat plynový kotel ve vaší domácnosti.

Podrobnější seznam technických úkonů pro první uvedení závěsného plynového kotle do provozu na příkladu kotle Vaillant je uveden v samostatné kapitole. Nyní jste se seznámili s některými věcmi, které vám soukromí řemeslníci nebo nevyškolení zaměstnanci montážních firem nemohou nabídnout.

Mějte na paměti, že instalatér není servisní technik a není správné požadovat, aby měl kvalifikaci pro uvedení plynového kotle do provozu. Správným řešením je obrátit se na naši společnost, která vám poskytne skutečnou a stálou technickou podporu pro dovážená topná zařízení!

| Denial of responsibility | Contacts |RSS